10 april 2022

Minder bouwvolume locatie Flora Jozina

Het CDA heeft ervoor gezorgd dat er aan de Stadsdennenweg minder gebouwd gaat worden dan de projectontwikkelaar voorstelde.
Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van 8 maart was Flora Jozina het laatste agendapunt. Veldboom Vastgoed is in de gemeente Harderwijk geen onbekende. Momenteel bouwen zij op de voormalige locatie van Rabobank en in de toekomst waarschijnlijk in het Stationsgebied, Groot Weiburg. Een amendement werd in de raad breed gesteund.

Al vanaf 2019 heeft Veldboom Vastgoed het perceel aan de Stadsdennenweg in bezit, een kleine inbrei-locatie waar leefbaarheid een rol speelt. Er zijn veel gesprekken geweest tussen de ontwikkelaar, de omwonenden en de gemeente. Toen uiteindelijk bleek dat er geen overeenstemming mogelijk was tussen de ontwikkelaar en omwonenden heeft de gemeente de omwonenden geholpen om een eigen plan te laten uitwerken, daarnaast heeft de gemeente een second opinion laten uitvoeren.

De uiteindelijke aantallen woningen bij de diverse plannen kwamen neer op 68 voor Veldboom Vastgoed, 30-40 voor omwonenden en 30-50 voor de gemeente, zij het met nader onderzoek voor meer.

Met name het feit dat de gemeente de toezegging heeft gedaan dat omwonenden een stem in het geheel zouden krijgen en de onzekerheid over opnieuw, na 3 jaar, een onderzoek naar hogere aantallen woningen heeft ons doen besluiten een amendement op te stellen.

Met het amendement blijven we weg van aantallen woningen maar houden vast aan het bouwvolume van het plan van de buurt. Blijft staan dat het moet gaan om 80-90% woningen in lage- en middeldure middenhuursector en 10-20% goedkope koop voor senioren, starters, kleine gezinnen en wonen met zorg.

Door: Gerdien Morren, Fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.