13 januari 2017

Blog Louis: De C doet een appèl

De C doet een appèl

Op 26 november jl. heeft de stichting Kerk in Nood een bijeenkomst georganiseerd in Gooiland met als thema “Ontmoet de Wereldkerk”. Er waren meer dan 400 geïnteresseerden.

Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie opgericht in 1947 door de Nederlandse pater Werenfried van Straaten toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Al spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen.       

Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen.

Vandaag de dag richt Kerk in Nood zich op vrijheid van godsdienst. In het Midden-Oosten hebben Yezidi’s, Joden, Ahmadi-moslims, Baha’is en Christenen het zwaar te verduren. Kerk in Nood geeft jaarlijks steun in 6.000 projecten aan christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd, onderdrukt, gediscrimineerd of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

Informatie, die naar ik mag hopen bij het CDA gehoor vindt.  Een jaar geleden heb ik de column geschreven met als titel “Een overweging voor Kerstmis” met de wens dat christenen in Syrië en het Midden-Oosten de dag mogen beleven dat ook zij in vrede kunnen leven.

We zijn nu een jaar verder en niets is minder waar.

Als christenen zijn we wel bereid de helpende hand te bieden bij het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door een strijd tussen de soennitische en sjiitische islam, die sinds 632 in het Midden-Oosten woedt.

Het Midden-Oosten is ook de bakermat is van het christendom, maar voor ons blijkt er nu geen plaats meer te zijn in de herberg.

Egypte is het laatste land in de regio dat nog een substantiële Christelijke bevolkingsgroep heeft.  Door een bomaanslag op de Sint Marcuskathedraal in Egyptische hoofdstad Caïro zijn op 11 december jl. zeker 25 mensen om het leven gekomen. Deze kathedraal is het hoofdzetel van de Orthodoxe kerk van het land, en tevens het huis van hun spirituele leider Paus Tawadros II. Koptische christenen verlaten het land in grote getalen omdat intimidatie door moslimextremisten toeneemt en de overheid slechts toeziet.

Dan blijft Europa over om de christelijke leer niet alleen in stand te houden, maar ook nieuwe inhoud en relevantie te geven. Een taak die zeker, samen met aanverwante Europese christelijke partijen, bij het CDA ligt.

Laten we ons dat goed realiseren en niet in de waanzin van de dag en omwille van komende verkiezingen, de waarde van de C in het CDA ter discussie stellen.  

 

Louis Patist

Fractiemedewerker                                          

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.