In Hilversum is het heerlijk wonen. De prachtige jonge monumenten, het groene karakter en het hoge niveau van voorzieningen spreken ons allemaal aan, van jong tot oud. Hilversum is een stad met een dorps karakter, ingesloten door bos en heide. De bijzondere tuindorpen en -wijken van Hilversum zijn door de beroemde architect Dudok samengesmeed tot een tuinstad, de enige in Nederland. Deze unieke kenmerken en kwaliteiten staan echter onder druk. Problemen die landelijk spelen, zoals woningnood, de druk op de zorg of eenzaamheid, spelen helaas ook in Hilversum. Ook een wereldwijde zorg als klimaatverandering is iets om in Hilversum rekening mee te houden.

Wij willen in ons verkiezingsprogramma echter hoop bieden in plaats van pessimisme, vertrouwen geven in plaats van wantrouwen voeden en sámen saamhorigheid uitstralen in plaats van het individualisme versterken. We beschrijven in dit programma hoe de unieke kwaliteiten van onze tuinstad verder versterkt kunnen worden en hoe we weerstand kunnen bieden aan ongewenste ontwikkelingen. We doen dit vanuit onze overtuiging dat politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat ze kunnen doen. Vertrouwen staat centraal.

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt CDA Hilversum zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is om zo een betere samenleving achter te laten voor de komende generaties.

Vanuit de gedachte dat een snelle toename van het aantal inwoners zorgt voor overbelasting van de samenleving en van de natuur kiest CDA Hilversum voor autonome groei. We bouwen voor Hilversummers, personeel in cruciale beroepen en voor mensen die een sociale of economische binding met Hilversum hebben. We bouwen rondom het station hoger dan in de wijken, zo zorgen we ervoor dat we meer woningen kunnen bouwen en tegelijkertijd koesteren we ons unieke ‘illusielandschap’.

Goed voor Hilversum is ook zorgen voor een kansrijk lokaal ondernemersklimaat. Lokale ondernemers zorgen voor levendigheid en verbinding, werkgelegenheid en een bloeiende lokale economie. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappij. Om onze lokale ondernemers te steunen pleiten wij o.a. voor optimale bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen.

Aan de hand van acht thema’s beschrijven we onze visie en benoemen we concrete acties. We kunnen hiervoor putten uit onze rijke bronnen. Met dit programma willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan Hilversum, voor vandaag en voor morgen. Waarbij vertrouwen wint van wantrouwen en hoop van pessimisme.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.