Een gezonde stad biedt een omgeving om prettig, gezond en veilig te wonen en werken, die uitnodigt tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren verbeterd worden. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit maar ook door voldoende voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om, bijvoorbeeld door een sociaaleconomische positie, een afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan kansenongelijkheid tegen. CDA Hilversum wil van Hilversum de gezondste stad van Nederland maken.

De beloningsstructuur in de gezondheidszorg is merkwaardig. Je ziet het door de hele samenleving heen. Gezonde voeding is duurder dan slecht voedsel. Een Netflix-abonnement is goedkoper dan een abonnement van de sportschool. De afgelopen jaren is er, met succes, fors ingezet op het terugdringen van roken en overmatig drankgebruik bij de jeugd. Overgewicht is nog steeds een groot probleem. En het gebruik van drugs wordt genormaliseerd, soms omdat de culturele trend overheersend is. Zo hoor je: “Wat is er nu mis met een jointje of een drankje?”. Te vaak zijn laag opgeleide inwoners of inwoners met een kleine beurs het kind van de rekening.

CDA Hilversum zet in op een gezond Hilversum. In de thema’s ‘een zorgzaam Hilversum’ en ‘een duurzaam Hilversum’ staan veel onderwerpen beschreven die onze gezondheid verbeteren. Maar ook actie sport- en een verstandig drank- en drugsbeleid zijn noodzakelijk voor het realiseren van een gezond Hilversum.

De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren verbeterd worden. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit maar ook door voldoende voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om door, bijvoorbeeld een sociaaleconomische positie, een afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan kansenongelijkheid tegen. Het CDA Hilversum wil van Hilversum de gezondste stad van Nederland maken.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Terugdringen van armoede en het tegengaan van kansenongelijkheid.
  • Gezond op de fiets. Daarom krijgt waar het kan de fiets prioriteit.
  • Investeren in bewegen in de openbare ruimte en in verenigingsverband voor jong en oud!
  • Ruimte voor initiatieven die gezond leven stimuleren.
  • Ruimte voor zingeving in ons gezondheidsbeleid.

Sport

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Sport is daarmee ook een wapen tegen eenzaamheid.

Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. Investeren in sport is investeren in een gezonde samenleving.

Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit. We willen doelgroepen die weinig affiniteit met sporten hebben stimuleren om te gaan sporten.

Wij willen het Jeugdfonds voor sport en cultuur steviger onder de aandacht brengen van ouders met weinig financiële middelen om sporten en bewegen voor hun kinderen aan te moedigen.

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen. Ook zorgen we voor sportveldjes en groene speeltuinen in de wijk.

Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. Sportaccommodaties moeten veilig en goed bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. We zetten sportaccommodaties multifunctioneel in voor de buurt.

Wij zetten in op een veilig sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Daarbij bevorderen we het aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen.

We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen. We stimuleren een intensieve samenwerking tussen sportverenigingen onderling.

De gemeente moet breed toegankelijke en lokale sportevenementen in Hilversum stimuleren.

De gemeente organiseert met diverse partners eens in de twee jaar Buurtspelen. Tijdens deze buurt­spelen gaan wijken op diverse sportieve onderdelen met elkaar de strijd aan. De beste buurt mag zich twee jaar de sportiefste buurt van Hilversum noemen en krijgt een budget voor een gezonde, sportieve, impuls in de buurt.

CDA Hilversum wil dat grote wielerkoersen zoals de Giro d’Italia, Vuelta of Tour de France ook door Hilversum rijden.
 

Alcohol- en Drugsbeleid

Alcoholmisbruik en gebruik onder minderjarigen wordt actief tegengegaan. We willen schoolbesturen in Hilversum aanmoedigen om voorlichting over drugsgebruik op scholen te verplichten. 

Binnen de gemeentegrenzen van Hilversum hebben wij een nultolerantiebeleid als het gaat om drugsdealers. In overleg met de politie kijkt de gemeente naar mogelijkheden om drugsoverlast en overlast door drugsdealers aan te pakken.

Wij willen geen coffeeshops in kindvriendelijke buurten en binnen een straal van 500 meter van een onderwijsinstelling. Onze ambitie blijft om coffeeshops geheel te laten verdwijnen uit Hilversum

Het CDA Hilversum is voorstander van een verbod op het gebruik van lachgas. Scholen en betrokken maatschappelijk instellingen, moeten worden aangespoord om voorlichting te geven over het gebruik van lachgas.

Wij zijn erop tegen dat de gemeente Hilversum op experimentele basis softdrugs gaat verbouwen. De gemeente maakt en verkoopt ten slotte ook geen sigaretten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.