18 februari 2017

Leuk nieuws: Hilversum krijgt een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester!

Op verzoek van het CDA heeft het college van B&W het idee uitgewerkt voor de invoering van de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester. Per schooljaar worden vertegenwoordigers van 11 scholen gekozen. Zij vormen de kindergemeenteraad en uit hun midden wordt de kinderburgemeester gekozen.  De kindergemeenteraad mag per jaar € 8.000,-- besteden aan mooie plannen voor onze gemeente.

De kinderburgemeester, die voorzitter is van de kindergemeenteraad, heeft ook nog ceremoniële activiteiten. Dit kunnen activiteiten met of zonder de burgemeester zijn. Je kunt hierbij denken aan:

  • Intocht Sinterklaas
  • Project vrede en onderwijs – ontsteken van de vredesvlam
  • Koningsdag (opening Koningsspelen)
  • Avondvierdaagse
  • Kinderfeesten  

De CDA fractie is blij met de uitkomst. We denken dat het bijdraagt aan het vergroten van de kennis van de democratie en het geeft de kinderen in Hilversum een stem.

Gerben van Voorden

Lees hier de aankondiging

Lees hier de werkwijze en tijdlijn

Lees hier het profiel van de kinderburgemeester

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.