22 juli 2017

Meeloopstage

Nodig jij Gerben uit?

Ons raadslid Gerben van Voorden heeft het afgelopen half jaar bij veel verschillende organisaties stage gelopen.

Na de zomervakantie wil Gerben de stages weer oppakken. Want zoals Gerben aangeeft: "De verhalen die ik heb gehoord, de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die zijn gemaakt hebben mijn werk als raadslid verrijkt."

Bij deze organisaties heeft Gerben inmiddels stage gelopen:

Heelo, Voedselbank Gooi en Omstreken, De Verbinding Hilversum(oliebollenactie voor Hart voor Kinderen), HilverZon Duurzame Energie Cooperatie Hilversum, Werk In Je Eigen Wijk, Kinderwerk  Versa Welzijn, Pakaan "De Weesfiets",  Tukkie Tuk Buurtwerker Versa Welzijn Hilversum Oost, GGD Gooi en Vechtstreek, het Papagenohuis, Dudok Wonen, Speeltuinvereniging Het Erfgooierskwartier, Boogh Baarn, HilverZorg Lopes Dias, Ergotherapie Gooi en Omstreken en bij Centrum voor Jeugd en Gezin Hilversum.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.