23 juli 2017

Heb jij een goed idee?

Op 18 juli is de Hilversum 100 challenge gestart. In deze challenge wordt iedereen uitgedaagd om met ideeën te komen om Hilversum groener en gezonder te maken. 

Naast alle andere duurzaamheidsmaatregelen levert Hilversum met deze challenge een bijdrage aan het Nationale Energieakkoord waarin werd afgesproken in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Onze CDA Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Een akkoord waar Hilversum graag aan bij wil dragen, vandaar de ambitie om in 100 weken, dus vóór 2020, 100 kiloton CO2-uitstoot te besparen. Om dit doel te bereiken, willen we alle krachten bundelen. Vorig jaar hebben we als gemeente het initiatief genomen om de Hilversum 100 te beginnen. De Hilversum 100 is een netwerk van Hilversummers die werk maken van de energietransitie in hun stad. Het is een steeds groter groeiende groep van ondernemers, bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen en andere organisaties die samen met de gemeente Hilversum werk willen maken van de energietransitie. Vandaag start de Hilversum 100 Challenge waar alles en iedereen met een groen plan voor Hilversum aan mee kan doen.”

Het CDA Hilversum heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat inwoners en bedrijven betrokken moeten zijn bij de overgang naar een duurzame – ingerichte – klimaat - neutrale gemeente in 2050. 

Deze challenge juicht de fractie dan ook van harte toe!

 

www.hilversum100.nl 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.