05 december 2021

Aanvaardingsspeech Gerben Van Voorden

Beste partijgenoten, 

Wat een bijzondere avond. Zojuist hebben we een prachtig verkiezingsprogramma en een dijk van een lijst vastgesteld. Een bijzonder moment, voor ons allemaal.  

Allereerst wil ik u, leden van het CDA Hilversum, bedanken voor uw vertrouwen. Juist nu, op het moment dat het CDA ver in de peilingen is weggezakt, vind ik het heel bijzonder om uw vertrouwen te krijgen. 

Graag wil ik Olaf Streutker bedanken. Je hebt tweemaal de verkiezingen geleid en met succes. Je bent voor mij, voor onze fractie, maar ook voor onze afdeling een baken van rust in soms roerige tijden. Je zoekt naar verbinding en naar oplossingen. Heel erg fijn dat je, als nummer 2, je weer beschikbaar hebt gesteld.

Nummer 3 wil ik ook niet onbenoemd laten. Ik ben erg blij dat Jacobine onze nummer drie is. Ze is onze campagneleider, inhoudelijk sterk, super slim en heeft de afgelopen 4 jaar bergen werk verzet en veel voor onze fractie betekend.

We hebben een prachtige top 10, met goede kandidaten. Het zijn ervaren fractieleden zoals Gertjan, Tjalke, Ahmet en nieuwe gezichten zoals Leoni, Koen, Jos en Gul. We hebben een mooie club met denkende doeners! Dat geeft de burger moed!

Wat zou het mooi zijn om hier straks met z'n tienen te zitten. We zitten dan op een plek waar veel van u ook hebben gezeten. Piet Quist heeft hier gezeten, Haje Walch, Anja Wijnands en meer van u hebben zich vanaf deze plek voor ons dorp ingezet.

Het voelt voor mij of dat ik mag staan op de schouders van reuzen. En het is dan ook bemoedigend om te weten dat die reuzen staan op onze lijst, op de plaatsen 11 t/m 31. En ik vraag u dan ook, persoonlijk, om uw steun de komende maanden! 

We doen het voor Hilversum. Want Hilversum is een mooi dorp. Met schitterende monumenten, voorzieningen dichtbij en prachtige natuur om ons heen. Veel inwoners hebben het goed. 

Maar we zien ook de polarisatie toenemen. We weten dat 1 op de 9 Hilversummers zich ernstig eenzaam voelt. We spreken inwoners die zich grote zorgen maken over het klimaat, en meer dan 3600 gezinnen leven onder de armoedegrens.  

Op het toppunt van onze welvaart zien we de onzekerheid en onvrede toenemen. Het individualisme viert hoogtij. En die schade is immens. En in deze tijd en voor deze samenleving heeft het CDA Hilversum een programma geschreven met de titel ‘goed voor Hilversum’.  

Goed voor Hilversum. Maar wat willen we nu eigenlijk zeggen met goed?  

“Wij hebben het goed voor met Hilversum.” Wil dat het zeggen? Wil dat dan zeggen dat de anderen partijen het niet goed voor hebben met Hilversum?  

Goed in ons verkiezingsprogramma betekent niet voldoende. Of iets in de trant van goed beter best. Nee, voor een christendemocraat betekent goed iets anders:  Goed betekent eerbiedwaardig, achtenswaardig, evenwichtig, harmonieus, onberispelijk , kundig,  rechtvaardig, waardig.  

Allemaal woorden waar we als partij voor horen te staan. De bronnen van de christendemocratie geven al deze woorden betekenis, een lading. Maar zijn we zelf nog zo vertrouwd met het woord ‘goed’? Kennen we de diepe betekenis nog van goed? Goed kan ook volmaakt betekenen. Streven we met elkaar nog naar volmaaktheid, streeft u, streef jij, streef ik naar een volmaakt leven? En wat is dan een volmaakt leven?  

Wij als christendemocraten zijn geroepen om goed te doen. Als individu, voor je directe omgeving en als mens in de samenleving. Goed doen betekent niet dat je zoveel mogelijk persoonlijk geluk (vaak ten koste van een ander) moet nastreven. Goed betekent ook niet dat je zoveel mogelijk ‘goed’ moet verzamelen. Goed doen betekent je naaste hoger achten dan jezelf. Vanuit de wetenschap dat de christendemocraat zich mag laven aan eeuwenoude bronnen, waar goed doen en goedheid de kern van vormen. Ik denk dat onze samenleving snakt naar waarde gedreven politiek.

'Goed' Een woord dat een diepe lading kent. En een woord dat voor ons moet klinken als opdracht: Goed doen. Wij streven met elkaar een politiek na, dat de samenleving en het individu in staat stelt om goed te kunnen doen.  

Volmaakt zal deze campagne niet worden, volmaakt kunnen we als mensen nooit zijn. Maar het streven naar volmaaktheid omdat we weten dat we mogen terugvallen op onze bronnen, waar ook geschreven staat dat we altijd opnieuw mogen beginnen, geeft hoop. En die hoop, dat is iets wat we in deze campagne moeten uitstralen: Hoop op een beter Hilversum. Hoop op een samenleving die weer gaat omzien naar elkaar. Hoop op een samenleving waar niemand wordt uitgesloten. Hoop op een verduurzaming van de samenleving. Hoop op een samenleving waar lange termijn rendement belangrijker is dan snelle winst en hoop op een overheid die weer oog heeft voor haar inwoners. Die hoop, dat perspectief, dat wordt onze boodschap. Goed voor Hilversum. Een diepe slogan waar we hoop en moed uit mogen putten. 

We hebben die prachtige boodschap vervat in mooi verkiezingsprogramma en we hebben een sterke campagne bedacht. We hebben goede mensen! Maar we hebben uw hulp nodig. We vragen uw steun, uw netwerk en uw aanbevelingen.  

Ik rond af, samengevat: 

Ik geloof in onze boodschap. Ik geloof in onze mensen. Ik geloof in de christendemocratie. En ik geloof dat goed voor Hilversum een hoopvolle boodschap is waar onze samenleving op dit moment naar smacht. En met die wetenschap ga ik, met samen met u, enthousiast en vol goede moed aan de slag! 

Dank u wel.  

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.