06 mei 2020

Alle ruimte aan ondernemers in het centrum

Op 29 april stelde het CDA artikel 41 vragen aan het college over de effecten van de corona crisis op de Hilversumse horecaondernemers en gaf het CDA het college een aantal suggesties in overweging uit andere steden. "Denk innovatief en out of the box" was onze oproep.

Het CDA staat niet alleen in haar zorgen. Veel inwoners, ondernemers en andere partijen delen deze. Op dezelfde dag dat het CDA met vragen en suggesties kwam, riep de VVD in een filmpje de politiek op om ondernemers deze periode niet voor de voeten te lopen en hen ruimte te bieden voor initiatieven die nodig zijn om hun bedrijf uit de crisis te trekken. Die oproep ondersteunt het CDA van harte. Wij geloven dat ondernemers weten wat nodig is en dat de politiek de randvoorwaarden hiervoor kan faciliteren. In dat licht is het bijzonder dat  diezelfde VVD komende woensdag twee moties in de raad zal indienen waarmee de politiek juist wél oplossingen gaat bedenken die in het domein van de ondernemers liggen. Hoezo niet voor de voeten lopen? 

De motie 'Denken in oplossingen' roept het college op een taskforce in het leven te roepen om met ondernemers en organisaties op zoek te gaan naar mogelijkheden om anderhalvemeterproof open te kunnen gaan. Dat klinkt sympathiek, maar lijkt ook overbodig.  We hebben namelijk als gemeente al een Centrummanager die dit gesprek al met betrokkenen voert. Daarnaast zijn ondernemers veerkrachtig en innovatief genoeg om zelf met goede voorstellen te komen om weer open te kunnen. De kern van het ondernemerschap! De vraag is daarmee ook gerechtvaardigd of onze Centrummanager en de ondernemers wel zitten te wachten op een nieuwe overlegclub. Uit onze gesprekken met ondernemers maken we op dat er veel meer behoefte is aan een vast en eenduidig aanspreekpunt bij de gemeente voor alle vragen rondom de coronamaatregelen en oplossingen voor de anderhalvemetersamenleving. Dat schakelt sneller en doet recht aan de inspanningen die de ondernemers al plegen. 

De tweede motie, 'Coronasteun samen gericht inzetten', roept op om allerlei fondsen bij elkaar te brengen om ondernemers aan een financieel infuus van de lokale overheid te leggen. Daarnaast roept de motie op om na te denken over een 'coronakwartje' bovenop de reguliere prijzen die ondernemers vragen, om daarmee dit evt. solidariteitsfonds te spekken. Na het Kwartje van Kok en het Tientje van Lieftinck, nu het Kwartje van Vogel. Een bijzonder voorstel van de liberalen: de vrije markt aan banden leggen en de burger in de portemonnee raken!

Ook bij deze motie stelt het CDA dat dit initiatief niet uit de politiek moet komen. Laat ondernemers met elkaar bepalen hoe zij het hoofd aan de deze crisis willen bieden. Geef ze die ruimte. Daar zijn zij innovatief genoeg voor. Daarbij biedt de centrale overheid al de nodige steun. Loop ze nou niet voor de voeten met extra plannen vanuit de politiek. 

Wat kunnen we dan wel doen? Naast het bieden van ruimte, organiseren dat politiek en bestuur snel schakelen op voorstellen die uit de ondernemers komen. Bijvoorbeeld via een vast aanspreekpunt bij de gemeente. Zorgen voor een goede bereikbaarheid van het centrum en dat het centrum een aantrekkelijk gebied blijft waar de consument graag verblijft. En voorkomen dat de bestaande ondernemers nieuwe concurrentie krijgen op plekken die naast het centrum liggen, zoals de Kwekerij op het Stationsplein. Dat kan door de geplande horeca daar te schrappen of door van de Kwekerij een dependance voor bestaande (wisselende) ondernemingen uit het centrum te maken, zodat ze op die manier meer omzet kunnen genereren. 

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.