27 juli 2023

Amendement aangenomen: gratis parkeren op zondag

Tijdens de raadsvergadering van 19 juli 2023 heeft het CDA gepleit voor gratis parkeren op zondag: bezoek van familie, kerk of verenigingen zou niet financieel ontmoedigd mogen worden op zon- en feestdagen. Dit amendement is aangenomen!

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Olaf Streutker:

Parkeerbeleid 2023

Het doel van het verlagen van de parkeernormen ondersteunen wij van harte: het mogelijk maken
van wonen boven winkels draagt bij aan de leefbaarheid van het centrum en het verkleinen van de
woningnood. Dat hiertoe met het oog op eventuele waterbedeffecten een ruimere betaald
parkeerzone nodig is, accepteren en onderschrijven we.

Echter, we hebben ook een aantal punten van kritiek of zorg.

Allereerst de zinsnedes dat het expliciete doel is om autobezit te ontmoedigen. Wij steunen het
stimuleren van fiets en voetganger verkeer, maar dat gaat niet hand in hand met het actief
ontmoedigen van particulier bezit, zeker gezien de realiteit dat velen voor werk, officiële en
officieuze mantelzorg of uit welke hoofde dan ook één of meerdere auto’s nodig hebben.

Hieraan gekoppeld vinden we de voortvarendheid om het maximum aantal vergunningen
tegelijkertijd met dit voorstel terug te dringen onwenselijk. Momenteel zijn er op vele plekken in de
schil voldoende parkeerplekken en het terugschroeven van het maximum dient dan ogenschijnlijk
geen doel.

Daarnaast begrijpen wij de keuze niet om het betaald parkeren t/m zondagavond in te voeren. Een
dag behouden waarop parkeren in de buurt gratis blijft, waar er weinig overlast te verwachten is van
bedrijfsmatige activiteiten, voor bezoek van familie, kerk en vereniging lijkt ons meer dan wenselijk.

Wij dienen daarom in amendement “Gratis Parkeren op Zondag Familiedag” waarbij het
uitgangspunt is dat bezoek van familie, kerk of verenigingen niet financieel ontmoedigd wordt op
zon- en feestdagen.

Het aangenomen amendement is via deze link terug te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.