28 september 2019

Amendement over kaders startnotitie Regionale Energie Strategie unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag stond de startnotitie Regionale Energie Strategie geagendeerd. Deze is unaniem door de gemeenteraad aanvaard, maar niet nadat het amendement met regiospecifieke uitgangspunten van CDA, ChristenUnie, VVD en D'66 ook unaniem was aangenomen. 

De startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) is zoals het woord al aangeeft, een eerste stap in het in de praktijk brengen van veel nationale afspraken uit Het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord dat overigens nog niet is getekend! 

Bij deze startnotitie had het CDA samen met de ChristenUnie nog wel wat kanttekeningen. Zo vonden wij de voorgestelde regiospecifieke uitgangspunten niet volledig genoeg als kader voor onze deelregio Gooi en Vechtstreek. Zo zouden wij in onze regio graag meer ruimte zien voor innovatie, (het onderzoeken van de mogelijkheden tot) een waterstofnetwerk, zo veel mogelijk financiële onderbouwing bij de plannen en een duidelijke afwijzing van een biomassacentrale. 

Deze uitgangspunten zijn nu met het unaniem aangenomen amendement (te lezen via deze link) vastgesteld.

Raadslid Gerben van Voorden leidde het amendement met de volgende woorden in:

De startnotitie regionale energiestrategie is het vertrekpunt voor een jarenlang proces om Nederland te verduurzamen. 30 verschillende regio’s gaan aan de slag om, ieder voor zich, te komen tot een bod voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de regio’s gaan nadenken over hoe de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt bewerkstelligd met de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Dit is een enorme en complexe operatie die alle inwoners zal gaan raken.  

Voorzitter, de RES zal de komende jaren gaan over keuzes maken. En de eerste keuze die deze wethouder maakt is een goede keuze. Hij komt op voor het belang van de regio en daarmee wordt de keuze gemaakt voor energiebesparing  ipv opwekking. Dit is wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt!  

Ergens las ik dat er is gekozen voor de RES omdat de oplossing voor de energietransitie vaak over bestuurlijke grenzen heen gaat (denk aan grootschalige wind- en zonprojecten en aqua- en geothermie=warmtenetten). Door regionale afstemming van vraag en aanbod kunnen de warmtebronnen optimaal benut worden. Maar ook dat de meerwaarde van een RES zit in het bundelen van capaciteit en kennis tussen decentrale overheden ten aanzien van het energiebeleid, netwerk, stakeholders etc. 

-Ik denk dat dit maar ten dele klopt-  

Dit zou namelijk niet alleen binnen de regio moeten gelden, maar ook zeker tussen de 30 regio’s waarin het land is verdeeld. We gaan toch niet zelf 30 keer het wiel uitvinden: 30 keer een X-aantal consultants inhuren, 30 keer hetzelfde onderzoek laten uitvoeren, 30 keer een projectorganisatie opstarten of in het slechtste geval maatregelen nemen die ervoor zorgen dat andere regio’s straks minder energie kunnen opwekken.  

Dat er in de startnotitie niets staat beschreven over het feit hoe regio’s kunnen gaan samenwerken is een gemiste kans. Ook dit is namelijk een keuze. Kies in een vroegtijdige stadium voor samenwerken met andere regio’s is onze oproep aan de wethouder. 

Voorzitter, onze fractie heeft nog veel vragen. Wij zijn erg te spreken over het feit dat de wethouder een klankbordgroep energietransitie in het leven heeft geroepen. Want  wie van ons weet alles van energieopwekking, warmtetransitie, opslagcapaciteit? Wie van ons kent exact z’n formele invloed in dit proces? Hoe zorgen wij ervoor dat we als raad een positie innemen in dit grote complexe proces? Wat betekent een verdeelde raad voor de positie van de wethouder in de stuurgroep en zo kan ik nog wel even doorgaan.   

Om dit proces ook voor de komende jaren te borgen vragen wij, in het amendement dat onze fractie straks mede namens de CU, D66 en de VVD zal indienen, de wethouder om proactief en op tijd de raad te informeren zodat de raad zelfstandig en zorgvuldig zijn eigen keuzes kan maken.  

Voorzitter, ik begon mijn bijdrage met het maken van een compliment aan de wethouder. Hij maakt een uitstekende keuze gezien de karakteristieke eigenschappen van onze regio om de nadruk te leggen op energiebesparing. Dus onze oproep aan de wethouder is om zeer terughoudend te zijn in het formuleren van een bod voor de RES.  

We hebben met het amendement meer uitgangspunten toegevoegd. Biedt ruimte voor innovatie, maak werk van een waterstofnetwerk, zorg voor financiële onderbouwing bij de plannen en wijs een biomassacentrale af.  

Ook voor Hilversum zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Onze fractie zal in dit proces kiezen voor wat goed is voor Hilversum. Wij zullen de plannen beoordelen op: de effectiviteit van de maatregelen, financiële consequenties en draagvlak. Dit is onze ogen goed rentmeesterschap. Voor nu wensen wij de wethouder succes bij het toewerken naar een concept-RES 1.0 

Gerben van Voorden
Raadslid CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.