07 december 2021

Art 41 vragen over wachtlijsten in de Jeugdzorg

Geacht college,

Onze fractie is bezorgd over de lange wachtlijsten in de jeugdzorg, wat gevolgen heeft voor kinderen en jongeren in onze regio.

Door de nieuwe regionaal vastgestelde inkoopprocedure, waarbij er minder zorgaanbieders worden toegelaten, zijn er aanbieders in onze regio die nu geen zorg meer mogen leveren. Deze zorgaanbieders zouden graag de zorg willen continueren, maar worden op dit moment niet toegelaten binnen het regionale zorgstelsel. Om de overdracht van cliënten naar een andere aanbieder in goede banen te leiden wordt er gewerkt met een zgn. uitloopovereenkomst. Op deze manier kunnen cliënten zorgvuldig een andere zorgaanbieder zoeken zodat de zorg wordt gecontinueerd.

Het probleem dat zich nu voordoet is echter dat veel cliënten niet zomaar kunnen worden overgedragen vanwege de lange wachtlijsten bij andere jeugdzorgaanbieders. In combinatie met vaak complexe diagnostiek, kan dit ernstige gevolgen hebben. Daarnaast is er bij zowel cliënten als bij de aanbieders veel onzekerheid en onduidelijkheid over de continuering van hun zorg.

Deze kinderen en jongeren uit onze regio hebben hulp nodig en dreigen nu de dupe te worden van een bureaucratische benadering van zorg.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen aan het college:

  • Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat er kinderen en jongeren lang op wachtlijsten staan? 
  • Is het mogelijk om een gespecificeerd overzicht van de huidige wachtlijsten in de jeugdzorg voor Hilversumse kinderen en jongeren te ontvangen?
  • Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van de wachtlijsten in de jeugdzorg in Hilversum en in de regio?
  • Wat kan het college ondernemen om deze wachtlijsten tegen te gaan? Welke wachttijd vindt het college daarbij aanvaardbaar? • Wat onderneemt de regio G&V om de wachtlijsten op regionaal niveau tegen te gaan? Graag zo gedetailleerd mogelijk.
  • Er is in veel gevallen geen persoonlijk contact met de inkooporganisatie die vanuit de regio wordt aangestuurd mogelijk. (Aanbieders kunnen gebruik maken van een algemeen mailadres) Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat aanbieders snel zouden moeten kunnen overleggen met de inkoopafdeling en de consulent van de gemeente en dat de huidige manier van werken een goede samenwerking tussen aanbieder, gemeente en inkooporganisatie niet bevordert?
  • Hoe zou dit in uw ogen beter kunnen? 
  • De aanbieder is primair verantwoordelijk voor het overdragen van haar cliënten. Wie houdt zicht op de continuïteit van zorg voor deze kinderen/jongeren indien dit proces stagneert? Hoe ziet het college de rol van de gemeente in deze processen?
  • Wat kunt u op korte termijn, voor Hilversumse kinderen die te maken hebben met uitloopcontract tot 1 januari 2022, betekenen?
  • Hoe wilt u voorkomen dat deze kinderen in een ‘gat’ terecht gaan komen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.