10 november 2020

art 41 vragen: De inzet van mantelzorgers is van onschatbare waarde voor onze samenleving.

VRAGEN AAN HET COLLEGE

Dinsdag 10 november 2020 is het de dag van de mantelzorg. Naar schatting zijn er ongeveer 8000 mantelzorgers in Hilversum. De inzet van mantelzorgers is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom verdienen zij in alles onze steun. In Hilversum kunnen mantelzorgers voor hulp terecht bij het sociaal plein. Bijvoorbeeld: als het de mantelzorger teveel wordt. Je kunt het als mantelzorger erg zwaar hebben. In vergelijking met andere gemeenten heeft Hilversum ook een gratis parkeervergunning voor mantelzorgers.

In Hilversum wordt ook de dag van de mantelzorg groots gevierd. Dit jaar gaat het helaas niet door in verband met corona. Ik kijk uit naar de dag van de mantelzorg in Hilversum die wij weer groots kunnen vieren. Wij zijn de mantelzorgers dankbaar voor hun geweldige bijdrage in de samenleving.

Op 14 november 2018 heb ik in de gemeenteraad van Hilversum de motie M18-95 mantelzorgparkeren ingediend. De motie werd unaniem aangenomen. De reden om deze motie in te dienen was dat er maar zes aanvragen voor een mantelzorgparkeervergunning waren aangevraagd. Ik vond zes aanvragen voor een mantelzorgparkeervergunning erg weinig voor een aantal van ongeveer 8000 mantelzorgers.

De gratis parkeervergunning voor mantelzorgers kan gezien worden als een positieve handreiking, voor mensen die zich voor hun hulpbehoevende naaste inzetten. Soms verzorgen mantelzorgers meerdere hulpbehoevenden op verschillende locaties waardoor de auto onmisbaar kan zijn. Het CDA vraagt zich af of er nu, twee jaar later meer mantelzorgers een mantelzorgvergunning hebben aangevraagd. Daarom willen wij het college hierover vragen stellen.

  • Hoeveel mantelzorgers hebben er tot nu toe een mantelzorgvergunning aangevraagd

  • Wat heeft u gedaan om de mantelzorgparkeervergunning onder de aandacht te brengen?

  • Met welke mantelzorgpartijen werkt het college samen om de mantelzorgvergunning te promoten?

  • In de motie werd het college verzocht om de aanvraagprocedure voor een mantelzorgvergunning te vereenvoudigen. Kan het college uitleggen of de aanvraagproedure is vereenvoudigd of wat het college van plan is om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen?

  • In de motie werd het college ook verzocht om het schriftelijk aanvragen van de mantelzorgvergunning  mogelijk te maken. Bestaat er al een mogelijkheid om de mantelzorgvergunning schriftelijk aan te vragen? In veel gemeenten behoort dit gewoon tot de mogelijkheid.

Namens de fractie van het CDA

Ahmet Yorulmaz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.