Winkelen in Rotterdam
07 augustus 2020

Art 41 vragen over gevolgen coronacrisis arbeidsmarktbenadering

Al maanden houdt de coronacrisis ons in haar greep; de druk op de gezondheidszorg is groot en vele mensen hebben de afgelopen maanden extreem hard gewerkt om het virus onder controle te krijgen. Het welzijnswerk, de kerken, verenigingen, bekenden en buren kijken om naar de eenzamen en ondernemers maken in grote aantallen gebruik maken van de Tozo regeling.

We lezen in het de kranten en horen het om ons heen dat veel ondernemers met moeite het hoofd boven water kunnen houden met als gevolg dat er al veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt en de verwachting is dat de werkloosheid snel dreigt op de lopen. Veel mensen maken zich zorgen of zij over een jaar nog wel een baan hebben.

De meeste mensen die hun baan kwijtraken door ontslag worden door het UWV snel en goed geholpen. Echter er bestaat ook een groep mensen (zoals kwetsbare zelfstandigen, flexwerkers en werknemers met nulurencontracten) die direct een beroep moet doen op de bijstand wanneer het werk en de inkomsten wegvallen.

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat in onze regio de uitstroom naar werk achter blijft. Omdat uiteindelijk de werkloosheid in onze regio gaat toenemen, met als gevolg dat het aantal bijstandsgerechtigden gaat toenemen, vindt de CDA fractie het van groot belang om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in relatie tot de -van voor de coronacrisis- vastgestelde beleidsplannen. De impact is zó groot dat zowel beleidsmatig als financieel de vastgestelde ambities wellicht heroverwogen moeten worden.

De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  • Zijn er al analyses beschikbaar met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis in relatie tot de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek?
  • Wat is tot op heden de impact op de instroom in de bijstand?
  • Is het college bereid om de huidige beleidsplannen tussentijds te evalueren in relatie tot de coronacrisis en deze evaluatie voor de behandeling van de begroting met de raad te delen?
  • Wanneer wordt het Dashboard kwartaal 2 van het Sociaal Domein naar de raad gestuurd?

Artikel Gooieneembode

https://www.gooieneembode.nl/extra/181025/cda-noodzaak-om-arbeidsmarktplannen-te-herzien-/TuFHFwDPNvFFnXesmahkXIbl5_B61SNWgY8otmK3KDbY6aCbLcrwKu1g-aYNerRuEP6fiDuIjJeBVtpCTNfqg9eHWmPYgGQ1LrqFT8dP9HlnfoRCbnHmSUzt2WN42KCd

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.