07 augustus 2020

Art 41 vragen over veilig zwemmen in water Anna's Hoeve

Op mooie zomerse dagen wordt er door volwassenen, jongeren en kinderen gezwommen in de Speelweidevijver van Anna’s Hoeve. Het is heerlijk om een zwemvijver in de buurt te hebben en daarom is tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2018 de door de coalitiepartijen ingediende motie ‘verkennen natuurzwemvijvers Anna’s Hoeve’ (M18/72) unaniem aangenomen. De motie roept het college op om samen met partners, de provincie Noord-Holland (PNH), Waterschap AGV en het Goois Natuurreservaat (GNR), te verkennen wat nodig zou zijn om van de vijvers op Anna's Hoeve 'natuurzwemvijvers' te maken.

In de collegebrief van 29 januari 2020 geeft het college aan dat de verkenning natuurzwemvijvers op Anna`s Hoeve wordt geagendeerd in de eerstvolgende projectgroep Voltooiing Groene Schakel op 11 februari 2020. De voortgang en de uitkomsten van de verkenning en het doorlopen van het stappenplan wordt verder vanuit het project Voltooiing Groene Schakel gerapporteerd aan de raad.

In dezelfde collegebrief geeft het college aan dat er in de periode mei – oktober 2019 een onderzoek is uitgevoerd naar de actuele waterkwaliteit van de Speelweidevijver. Hierbij is aandacht besteed aan E-coli bacteriën, blauwalg en de algehele kwaliteit van de ‘strandjes’ en de waterkwaliteit van de diverse waterstromen welke afvoeren naar de vijvers.

De resultaten van het onderzoek zijn positief te noemen. De meeste resultaten voldoen zelfs aan uitstekend zwemwater. Bij twee meetrondes zijn overschrijdingen van de signaalwaarden voor E-coli en enterococcen aangetoond. Deze overschrijdingen zijn waarschijnlijk te wijten aan veel neerslag de dagen voor de meetrondes waardoor de overstort van onder andere de Lorentzvijver en de Laapersvijver in werking treden. De waterkwaliteit van deze twee vijvers is onvoldoende en is daarmee een mogelijke oorzaak en een risico voor de waterkwaliteit van de Speelweidevijver.

Het waterkwaliteitsrapport adviseert om, als de wens om van de Speelweidevijver officieel zwemwater te maken blijft bestaan, een zwemwaterprofiel op te stellen en nog een jaar de waterkwaliteit te monitoren.

Aangezien er tot op heden geen voortgang is gerapporteerd en er wel gebruik wordt gemaakt van de vijver heeft de CDA fractie de volgende vragen:

  1. Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat bij mooie warme dagen er gebruik wordt gemaakt van de Speelweidevijver?
  2. Bezoekers worden niet gewaarschuwd voor het spelen in eventueel vervuild water. Voelt het college de verantwoordelijkheid om deze bezoekers hiervoor te waarschuwen?
  3. Kunt u aan aangeven wat de status is van het project om de Speelweidevijver tot een betrouwbare natuurzwemwater te maken?
  4. Is het advies om de waterkwaliteit te monitoren actief opgevolgd?
    1. Zo ja, kunt u de voorlopige resultaten met toelichting met de raad delen?
    2. Zo nee, kunt u toelichten waarom dit niet is gebeurd en welke gevolgen dit heeft in relatie tot de voortgang van het project?

 

Artikel: Gooieneembode

https://www.gooieneembode.nl/extra/181045/cda-wie-waarschuwt-zwemmers-over-mogelijk-vervuild-water-anna-s/GixYH1vgSFgncSF5aMshBj42qg63IL_s_mk3B3jVIQfUOSOOCNgGUQ_3dTAI--CDv3LsmkSZnRptOvOqy8ecrUEZRXEdMe_ZUIhYEP4NjZOwKEJRwIiGteoDC7BfhHQ6

Artikel De Gooi-en Eemlander

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200806_70668097/zorgen-over-zwemmen-in-vijvers-anna-s-hoeve-waarom-geen-waarschuwing-voor-mogelijk-vervuild-water

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.