09 februari 2023

Art. 41 vragen over mobieltjes in de klas: mobiel uit, aandacht aan!

Zeer actueel, zeker nu het voorstel van het CDA in Den Haag om het kabinet in gesprek te laten gaan met ouders, scholen en wetenschappers over het weren van smartphones uit het klaslokaal, is aangenomen! Olaf Streutker en CDA commissielid Koen Tabak (zelf docent aan een middelbare school), stelden Art. 41 vragen over de mogelijkheden in Hilversum:

Geacht college,

Het coalitieakkoord vraagt terecht aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en heeft de
wens kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van mobiele telefoons, in het
bijzonder bij jongeren, gevoelens van depressie, stress en angst kunnen aanwakkeren¹.

In de DSM-V² (Diagnostic and Statical Manual, vijfde editie) is smartphone verslaving niet voor niks
opgenomen als (nieuw) mentaal probleem – gelijk aan een alcohol, drugs of gokverslaving.

Daarnaast laat onderzoek zien dat het gebruik van mobiele telefoons een negatief effect hebben op
leerrendement én een substantiële bijdrage levert aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Door een
lager leerrendement op school voelen leerlingen zich vaker genoodzaakt tot (private – en dure)
bijlessen³.

Onze fractie heeft vrijheid van onderwijs en professionaliteit van scholen hoog in het vaandel staan,
maar gegeven bovenstaande maatschappelijk zwaarwegende negatieve effecten heeft onze fractie
de volgende vragen:

Vraag 1:
Heeft u zicht op de verschillen in gevoerd beleid m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons op
verschillende middelbare en basisscholen in Hilversum?

Vraag 2:
Wordt in de GGZ-Jeugd vragenlijst die op scholen wordt afgenomen ook gevraagd naar uren mobiele
telefoonbezit en gebruik (op school)?

Vraag 3:
In hoeverre wordt er met de scholen in Hilversum concreet samengewerkt om smartphones uit te
bannen?

Vraag 4:
Bent u bereid te bezien of scholen additionele ondersteuning nodig hebben op het gebied van
smartphone beleid, bijvoorbeeld in het integrale huisvestingsplan (bv investeringen in schoolkluisjes)

Vraag 5:
Bent u bereid, indien schoolbesturen niet zelf de keuze maken actief beleid te voeren en te
handhaven op mobiele telefoons in de school, met een beroep op de mentale gezondheid van
jongeren te overwegen de APV aan te passen om scholen te dwingen actief beleid te voeren?

1 www.ggznieuws.nl/excessief-smartphonegebruik-leidt-tot-depressie-tieners/
2 DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch
handboek van psychiatrische aandoeningen.
3 decorrespondent.nl/13980/sorry-kiddos-telefoons-in-de-klas-zijn-wel-een-echt-
probleem/1110752940-a4e83bb5

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.