16 mei 2021

Artikel 41 vragen over ontwikkelingen parkeergarage Noordse Bosje

Op de website www.cocon-vastgoed.nl wordt het project ‘Noordse Bosjes: Groen en geborgen wonen’ aangeprezen. In deze ontwikkeling wordt de parkeergarage van het Noordse Bosje omgebouwd tot woningen. Deze verandering van functie van het gebouw is niet bij de raad bekend. Evenmin heeft de raad ingestemd met de wijziging van bestemming. Het CDA heeft vragen bij deze ontwikkeling. De parkeergarages in de binnenstad, waaronder die aan het Noordse Bosje, zijn essentieel voor onze middenstand. Hilversum heeft een regiofunctie als winkelstad en dat betekent dat wie met de auto naar ons centrum komt, goed moet kunnen parkeren. Dat is in deze tijd nog essentiëler geworden, nu tijdens de pandemie de winkels maanden dicht zijn geweest en steeds meer mensen internet als alternatief zijn gaan zien voor de fysieke winkels. Daarnaast zien wij dat de parkeergarage veel wordt gebruikt. Wanneer de garage niet langer in gebruik zal zijn, leidt dat onvermijdelijk tot druk op andere plekken. De publicatie op de website heeft geleid tot onrust onder bewoners en ondernemers van het centrum.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

1. is het college bekend met de plannen voor omvorming van de parkeergarage aan het Noordse Bosje tot woningen?

2. Indien het college hiermee bekend is, wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd en wanneer wordt een besluit tot wijziging van de bestemming aan de raad voorgelegd?

3. Indien het college hiermee niet bekend is, wat vind u van de plannen?

4. Wat zijn de bezettingscijfers van de parkeergarage?

5. In hoeverre worden de parkeerplekken in de garage gebruikt door winkelend publiek en welk deel van de parkeerplaatsen worden gehuurd door bewoners?

6. Welke effecten voorziet u voor de aantrekkelijkheid van ons centrum wanneer deze parkeergarage wordt omgebouwd tot woningen?

Namens de fractie van het CDA,

Ahmet Yorulmaz (raadslid)

Evert Jan Kruijswijk Jansen (raadslid)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.