05 november 2019

Art 41 vragen over Regionale Energie Strategie

Het CDA is bezorgd over de aanpak Regionale Energie Strategie

Vorige week is het 2e Toekomstatelier Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek gehouden. Deze tweede bijeenkomst is vooraf gegaan aan de eerste bijeenkomst waar door stakeholders, experts en betrokkenen, aan de hand van leidende principes, drie scenario’s en bijbehorende bouwstenen zijn bepaald. Deze drie scenario’s zijn uitgewerkt door de regio en externe organisaties en de resultaten daarvan zijn tijdens het 2e Toekomstatelier op 30 oktober gepresenteerd. In deze drie scenario’s zijn extreme varianten verkend, dit om de scenario’s helder te krijgen en om te ‘proeven’ welke mogelijkheden uiteindelijk kunnen leiden tot een realistisch scenario.Omdat de scenario’s niet realistisch waren -het ging van zonnepanelen op het Gooimeer en de Loosdrechts plassen en weilanden vol met zonnepanelen tot windmolens op dijken en in elke dorpskern één windmolen- maakt het CDA Hilversum zich zorgen over de aanpak van dit traject. De volgende fase is namelijk om te komen tot een ‘lokale verrijking’ waarbij scenario’s met de samenleving worden besproken. En als op dit moment de scenario’s niet realistisch en in overeenstemming zijn met de vastgestelde kaders*, dan is het tijd om vragen te stellen.

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan de wethouder geformuleerd:

  1. Kunt u toelichten waarom raadsleden niet zijn uitgenodigd voor het eerste werkatelier zoals gesteld in de startnotitie?
  2. Welke kaders heeft het consortium meegekregen bij het ontwikkelen van de drie scenario’s?
  3. Waarom is er alleen gerekend met zonnepanelen en windmolens terwijl de vastgestelde uitgangspunten ook spreken over geo- en aquathermie als volwaardige bronnen?
  4. Vindt de wethouder het logisch dat de huidige scenario’s zijn ontwikkeld zonder dat daarbij rekening is gehouden met de vastgestelde kaders? Graag voorzien van toelichting
  5. In de uitgangspunten wordt gesproken dat de energiebesparingsopgave in de gebouwde omgeving prioriteit heeft ten opzichte van energieopwekking. Wat vindt u een acceptabel uitgangspunt voor wat betreft opwekking? Graag specifiek definiëren.
  6. Hoe wordt in de voor te leggen scenario’s gehoor gegeven aan het uitgangspunt dat er ruimte zal worden geboden aan innovatie?
  7. Bent u bereid, voordat de scenario’s met de samenleving worden besproken, de raden te informeren over welke scenario’s worden voorgelegd?

 

Lees hier de beantwoording van het college.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.