07 december 2021

Art 41 vragen over uitvoeren amendement

Bij de bespreking van de transitievisie Warmte in de commissievergadering van 29 september jl. heeft de CDA fractie de wethouder gevraagd naar de status van raadsbesluit Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken van d.d. 4 maart 2020.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft de VVD fractie samen met het CDA en andere partijen een amendement ingediend. (A20-18). Dit amendement, dat met grote meerderheid door de raad is aangenomen, gaat over de subsidieaanvraag voor het aardgasvrij maken van de Hilversumse Meent. De raad heeft in het amendement het college opgedragen om ‘bij toekenning van de aanvraag het daaruit voortkomende plan vóór uitvoer via de raadscommissie voor te leggen aan de Raad.’

Omdat in transitievisie Warmte werd gesproken over het aardgasvrij maken van de Hilversumse Meent heeft de CDA fractie de wethouder gevraagd om geen onomkeerbare stappen te ondernemen omdat het amendement dat niet toestaat.

Diverse malen heeft de CDA fractie de wethouder aan dit amendement herinnerd, maar tot op heden heeft de raad geen informatie ontvangen.

Op 1 december ‘kopt’ de Gooi-en Eemlander: “eerste huizen van het gas af.” En op 23 november 2021 heeft de gemeente een nieuwsbrief laten doen uitgaan waarin de dezelfde pilot wordt aangekondigd.

Los van onze sympathie voor goede beleidsplannen is het belangrijk dat de democratische spelregels worden gevolgd. Daarom heeft de CDA fractie de volgende vragen voor het college:

  • Is het college met de CDA-fractie van mening dat het er sterk op lijkt dat het raadsbesluit d.d. 4 maart niet door het college wordt uitgevoerd?
  • Hoe reflecteert het college op het feit dat de raad niet is geïnformeerd over de voortgang van A20-18?
  • Hoe beoordeelt u de rechtmatigheid van bestedingen in het kader van de pilot, terwijl het college nog niet heeft voldaan aan de voorwaarden om budget te mogen besteden?

Jacobine van Dijk

Gerben van Voorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.