07 januari 2021

Art 41 vragen: ‘Supermarkt op plek van tankstation’

Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de komst van de Albert Heijn op de plek van het voormalig tankstation aan de Loosdrechtseweg in Hilversum? 

Ahmet Yorulmaz heeft namens de CDA-fractie onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Geachte college,

‘Supermarkt op plek van tankstation’ luidt de kop van het artikel in de Gooi en Eemlander. Albert Heijn heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd om een nieuwe filiaal te beginnen. De voormalige tankstation aan de Loosdrechtseweg wordt onderdeel van de nieuwe supermarktop de Bodemanstraat.

De buurtbewoners hebben heel lang een tankstation en supermarkt in de buurt gehad en zijn niet zo zeer tegen de komst van een supermarkt. De buurt maat zich wel zorgen om een aantal zaken m.b.t. de komst van de Supermarkt. Een bewoner van de Turfstraat geeft in het artikel aan, dat de buurt weinig betrokken is door de gemeente bij de komst van de supermarkt.

Het CDA Hilversum heeft daarom een aantal vragen over wijze waarop het college de buurtbewoners heeft betrokken bij de komst van Albert Heijn en de impact van de mogelijke uitbreiding op de buurt.

  1. Wat heeft het college aan burgerparticipatie gedaan of nog doen om de buurtbewoners te betrekken?
  2. Kan het college bevestigen dat er sprake is van parkeeroverlast (dubbel parkeren enz.) in de Bodemanstraat? Zo ja, gaat het college in de vergunningverlening rekening houden met de parkeeroverlast?
  3. In het artikel heeft de gemeente aangegeven geen afspraken met Albert Heijn te maken over parkeren voor klanten. Kan het college dit bevestigen? Wat bedoelt de gemeente hiermee? Waarom wil de gemeente geen afspraken maken over parkeren voor klanten?
  4. Voor het laden en lossen moet Albert Heijn zich aan de venstertijden houden. Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt met Albert Heijn om geluidsoverlast tegen te gaan?
  5. In het artikel is ook te lezen dat de gemeente en Albert Heijn op de Heigalerij een enige tijd in de clinch is over geluidsoverlast door laden en lossen in de vroege ochtend. Kan het college de raad over deze situatie informeren?

Namens de fractie van het CDA

Ahmet Yorulmaz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.