29 april 2021

Artikel 41 vragen over deelscooters

Sinds 29 april 2021 is het mogelijk om in Hilversum gebruik te maken van deelscooters die aangeboden worden via GO Sharing. Deze deelscooters zijn te gebruiken via de app van de aanbieder download. Gebruikers betalen een vergoeding per rit.

De gemeente en de wethouder Verkeer twitterden enthousiast over de introductie van deze – voor Hilversum - nieuwe vorm van deelvervoer. In de mobiliteitsvisie van de gemeente staat dat de gemeente het gebruik van deelvervoer de komende jaren verder wil stimuleren

Een week na de komst van GO Sharing naar Hilversum vallen de groene scooters op. Vele inwoners hebben ineens een of meerdere groene scooters voor hun deur staan. Veelal staan zij op de stoep geparkeerd. In sommige gevallen beletten zij de doorgang voor voetgangers of hulpdiensten, wat gevaarlijke gevolgen kan hebben.

Daarnaast bereiken de CDA-fractie signalen dat jongeren zonder geldig certificaat of rijbewijs gebruik maken van de deelscooters. Ook dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen:

  1. Welk beleid heeft de gemeente ten aanzien van aanbieders van deelvervoer als het gaat om plekken waar het voertuig geparkeerd moet worden?
  2. Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de aanbieder van de GO Sharing scooters en in hoeverre passen deze afspraken in het beleid?
  3. Ontvangt de gemeente een vergoeding van de aanbieder van de scooters en zo ja, waarvoor wordt deze vergoeding gebruikt?
  4. Is het college het met het CDA eens dat het onwenselijk is dat scooters van een commercieel bedrijf lukraak op stoepen voor huizen van onze inwoners worden geplaatst?
  5. Herkent het college het beeld dat de scooters op de stoepen op sommige plaatsen er toe leiden dat voetgangers geen doorgang meer hebben?
  6. Is het college bekend met de signalen dat de scooters ook gebruikt worden door mensen zonder geldig certificaat of rijbewijs?
  7. Op welke wijze vindt handhaving op de signalen van vraag 6 plaats en wie voert deze handhaving uit? Hoeveel bestuurders zijn al staande gehouden?
  8. Afgelopen week werd een van de scooters in de Lorentzvijver geduwd. Heeft de gemeente hier schade van ondervonden en zo ja, op welke wijze is deze verhaald?
  9. Welke maatregelen stelt het college voor de toekomst voor wanneer meer bedrijven deelvervoer gaan aanbieden in Hilversum?

Namens de fractie van het CDA,

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.