14 februari 2021

Artikel 41 Vragen Verkeersveiligheid

Vragen ogv art 41 RvO aan college over verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Hilversum. Bijna wekelijks staan er in de krant voorbeelden van (ernstige) ongelukken in het verkeer. Daarnaast is er in de zomer veel ophef geweest onder inwoners over de zogenaamde ‘ verkeershufters’ die met veel lawaai en hoge snelheid rondjes rijden door het centrum en over de ringwegen van Hilversum.

Afgelopen najaar trokken de bewoners van de Loosdrechtseweg aan de bel over de situatie van hun straat. Het CDA Hilversum heeft al verschillende malen aandacht gevraagd voor de handhaving in hetverkeer en suggesties gedaan voor verbetering van de verkeersveiligheid. Ondanks inspanningen van het college hebben we zorgen of het voldoende is en of de verkeersveiligheid daadwerkelijk verbetert.

In dat licht heeft het CDA de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de mogelijkheden te bekijken om inwoners meer zeggenschap te geven over de locaties waar snelheidsmetingen worden gedaan, zodat er locaties gekozen kunnen worden waar inwoners ervaren dat verkeersregels worden overtreden?

In diverse gemeenten is in de APV geregeld hoeveel geluid een voertuig maximaal mag maken op de openbare weg. Hiermee kan de geluidshinder, bijvoorbeeld door optrekkende voertuigen, worden tegengegaan.

2. Is het college bereid om aan de gemeenteraad een voorstel te doen voor de maximale hoeveelheid geluid dat een voertuig mag maken, en dit op te nemen in onze APV?

3. En is het college vervolgens ook bereid om geluidsflitspalen te plaatsen, bijvoorbeeld bij stoplichten, waarmee geluid wordt gemeten en te veel decibel veroorzakende voertuigen te sanctioneren?

Naast repressieve maatregelen zijn er ook maatregelen in te voeren waar een preventieve werking van uit gaat. Op diverse plekken in het land is een zogenoemde spaarpaal geïntroduceerd. Dit is snelheidsmeter die een beloning geeft voor bestuurders die zich aan de snelheidslimieten houden. De opbrengst van de spaarpaal gaat naar de samenleving en wordt gebruikt ter verbetering van de straat en/of buurt waar de spaarpaal staat. De gemeente beloont hiermee de buurt waar netjes wordt gereden.

De ervaring in andere gemeenten, zoals in Rotterdam, is dat een spaarpaal een win-win  situatie oplevert: zowel voor de verkeersveiligheid als voor de wijk. Uit een inventarisatie van oktober 2020 blijkt dat in de provincie Zuid-Holland op 8 plekken in de provincie een spaarpaal heeft gestaan en dat hiermee 7.750 euro is gespaard voor de buurt.

4. Is het college bekend met het fenomeen spaarpaal?

5. Hoe staat het college tegenover de spaarpaal?

6. Wil het college onderzoeken of, en zo ja op welke plekken, een spaarpaal in Hilversum geplaatst kan worden?

Winkelcentrum Kerkelanden

Vanuit onze achterban worden ook concrete situaties benoemd waar de verkeersveiligheid ogenschijnlijk gemakkelijk verbeterd kan worden. Een voorbeeld daarvan is de aanrijroute naar het winkelcentrum Kerkelanden, vanaf de Kerkelandenlaan via de Kapittelweg.

De Kapittelweg wordt druk bereden met auto’s, maar ook fietsers en scootmobielen moeten deze weg gebruiken om het winkelcentrum te bereiken. Dat leidt tot verdringing en levert onveilige situaties op. Op het eerste gezicht laat de openbare ruimte het hier toe om een fietspad naast de rijbaan aan te leggen, waardoor fietsers en scootmobielen van de rijbaan worden gescheiden en veilig bij het winkelcentrum kunnen komen.

7. Is het college bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken en indien de mogelijkheid er is, een vrije fietsbaan tussen de sporthal en het winkelcentrum aan te leggen?

Namens de fractie van het CDA,

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.