26 juni 2019

Behoud de gasleiding

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2019 heeft het CDA een motie ingediend om het gasnetwerk te behouden.

Verzoekt het college: 

Om in overleg met de netbeheerders te treden met het verzoek het bestaande gasnetwerk in tact te laten en nieuwbouwprojecten te (laten) voorzien van een toekomstbestendig gasleidingnetwerk voor distributie van ‘gassen’ om te kunnen anticiperen op innovatie en om toekomstige kosten te besparen.

 

Na enig debat heeft de fractie de motie aangehouden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.