19 april 2023

Brief aan bestuur CDA Noord-Holland n.a.v. verkiezingsuitslag maart 2023

Naar aanleiding van de dramatische verkiezingsuitslag van maart 2023 (Provinciale Statenverkiezingen), hebben bestuur, fractie en wethouder van het CDA Hilversum zich op volgende wijze gericht tot het provinciale bestuur van het CDA:

CDA Bestuur Noord-Holland
Tav. De heer D.R. Versteeg

Onderwerp: Verenigingsraad

Hilversum, 20 maart 2023

Geachte voorzitter van het bestuur CDA Noord-Holland, beste Daan,

Uit de media vernamen we dat aanstaande dinsdag een extra ingelaste verenigingsraad wordt georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de uitslag van de verkiezingen.

Die uitslag was rampzalig. Als partij zien we onszelf gemarginaliseerd en we ervaren dat de relevantie van het Christendemocratische geluid als steeds irrelevanter wordt ervaren. De uitslag kwam niet onverwachts. In contact met onze kiezers en de inwoners van Hilversum ervaren we dagelijks dat er sterke twijfel is over het bestuur van ons land, over de inbreng van het CDA.

Wij willen voor de verenigingsraad vier punten meegeven.

  1. Deze uitkomst is voor ons een signaal dat de kiezer afrekent met de politiek van pappen en nathouden, van onuitlegbare compromissen en politici die alle uitkomsten uitleggen als winst voor het eigen gelijk. Ongetwijfeld wordt er nagedacht over het instellen van een commissie die de campagne en de uitslag gaat evalueren. Deze commissie zijn er sinds 1994 verschillende malen geweest, de laatste tien jaar waren het er diverse. De uitkomst van een nieuwe evaluatie staat al vast, die kunt u ook lezen in de talloze rapporten over de afgelopen tien jaar. Breng de aanbevelingen daarvan nu in de praktijk.
  2. Het CDA heeft lang volgehouden dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit dat perspectief hebben we ons de afgelopen tien jaar voortdurend geroepen gevoeld om deel te nemen aan het landsbestuur. Deze kabinetten waren vaak breed samengesteld, waardoor het CDA regelmatig verantwoordelijkheid heeft gedragen voor beleid dat eigenlijk niet bij de uitgangspunten van onze partij past. Onze oproep is om nu verantwoordelijkheid te nemen voor de partij en op te komen voor de eigen achterban, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen: kies voor een eigen geluid en werk vanuit die boodschap aan politieke meerderheden. Deelname aan het kabinet is geen doel, dat kan een middel zijn.
  3. Aansprekende en herkenbare kandidaten zijn van eminent belang. We ervaren de CDA-vertegenwoordiging in Den Haag als te weinig zichtbaar en herkenbaar. Daarom vragen we om een evaluatie van het selectiebeleid voor de kandidatenlijsten en het daarbij behorende HRM-beleid. Goede uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld de heren Boswijk en Bontebal, zijn de waarden van waaruit het CDA politiek wil bedrijven in de huidige groep bewindspersonen en fractieleden onvoldoende zichtbaar. Wij ervaren dat als een gemis.  
  4. De discussie over de houdbaarheid van onze partijleider is inmiddels ook gestart. Bovengenoemde punten laten zien dat geen enkele partijleider in staat is verkiezingen te winnen als de basis niet op orde is. Werk aan die basis en zorg dat de partijleider in staat is om die uit te dragen en voor het voetlicht te brengen.

We wensen u en de verenigingsraad veel wijsheid toe.

Namens het CDA afdeling Hilversum,

Gerben van Voorden, wethouder

Olaf Streutker, fractievoorzitter

Evert Jan Kruijswijk Jansen, afdelingsvoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.