05 juni 2018

CDA Hilversum ageert tegen buitenproportioneel aantal wethouders

Het CDA Hilversum zal tijdens de raadsvergadering van 6 juni a.s. het college oproepen, het buitenproportionele en financieel onhoudbare aantal van maar liefst 7 wethouders, terug te brengen tot een aantal dat in verhouding staat tot de bestuurlijke taken die er in Hilversum te verdelen zijn.

De  uitbreiding van 4 naar 6,6 FTE wethouders is een novum in Hilversum: nog nooit vergde het besturen van de Mediastad de inspanning van zo’n grote wethoudersploeg!

Het CDA Hilversum komt in opstand tegen deze volstrekt onnodige financiële aderlating, die –in tegenstelling tot wat er in de pers hierover door de coalitiepartijen is gezegd- wel degelijk ten koste zal gaan van gemeenschapsgeld.

In de ogen van het CDA Hilversum is het een gotspe, dat dit beleid wordt onderstreept door coalitiepartijen die naar eigen zeggen een solide financieel beleid hoog in het vaandel hebben staan.

Voor de Hilversumse burger wekt deze volstrekt onnodige uitbreiding een beeld op van onderhandelende coalitiepartijen die vooral bezig zijn met het verdelen van de baantjes en niet in dienst staan van de samenleving en prioriteit geven aan het verstandig besturen van ons dorp.

CDA Hilversum kan dan ook niet akkoord gaan met deze verruiming en zal tijdens de raadsvergadering van 6 juni a.s. een motie indienen waarbij zij zal aandringen op het terugdringen van het aantal beoogde wethoudersposten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.