09 oktober 2023

CDA Hilversum doet oproep aan college B&W solidariteit met slachtoffers terreuraanval Hamas te tonen

Vanmiddag heeft het CDA Hilversum uit de krant (Gooi en Eembode, maandag 9 oktober) vernomen dat het college van burgemeester en wethouders geen gehoor geeft aan de oproep van het CIDI om naar aanleiding van het diepe drama dat Israël op zaterdag 7 oktober j.l. getroffen heeft, de Israëlische vlag te hijsen of de vlag op het Raadhuis te projecteren.

De verklaring gegeven aan de krant is dat ‘het college van burgemeester en wethouders zich realiseert dat de gemeente Hilversum geen rol te vervullen heeft in dit langdurige en ingewikkelde conflict en het middel van gemeentelijk vlagvertoon dan ook niet zal inzetten als teken van onze betrokkenheid’. 

Van onze hoofdstad tot kleine gemeenten, van provinciehuizen tot het Binnenhof: door heel Nederland wappert de Israëlische vlag of wordt deze geprojecteerd op overheidsgebouwen als onvoorwaardelijke steunbetuiging aan een klein land dat zaterdagochtend op gruwelijke en barbaarse wijze is getroffen door de terreurbeweging Hamas, met naar schatting 750 burgerslachtoffers tot gevolg en honderdvijftig gijzelaars, waaronder bejaarden, kinderen en baby’s.

Het CDA begrijpt niet dat onze lokale overheid naar aanleiding van de gruwelijkheden die Israëlische burgers heeft getroffen een dergelijke afstandelijke reactie afgeeft en niet doet wat ze na 9/11, na Bataclan en na de inval in Oekraïne wél deden: de nationale vlag van de slachtoffers hijsen en/of deze nationale kleuren op ons Raadhuis projecteren.

Met de verklaring die het college nu heeft afgegeven blijft voor de CDA-fractie de vraag onbeantwoord waarom we na grote terreurdaden in het verleden, wel in staat waren onomwonden solidariteit te betuigen en nu niet? In februari 2022 was na de inval van Rusland in Oekraïne, de officiële verklaring van de burgemeester dat ‘de situatie ons diep raakte en dat de noodzaak er was door bijzondere verlichting van het Raadhuis symbolisch uitdrukking te geven aan de gevoelde solidariteit met de inwoners van Oekraïne.’ Reden voor het CDA om Art. 41 te stellen.

Daarbij doet het CDA Hilversum een oproep aan het college om het besluit, geen solidariteit met de slachtoffers van de terreuraanval in Israël te tonen d.m.v. het hijsen van de Israëlische vlag of het projecteren van de Israëlische vlag op het Raadhuis, te heroverwegen.

De vragen én antwoorden van het College zijn via deze link terug te vinden.

Fractie CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.