07 december 2021

Kandidatenlijst CDA Hilversum

Op de algemene ledenvergadering van 30 november jl. hebben de leden van het CDA Hilversum de kandidatenlijst vastgesteld. Het CDA Hilversum gaat de campagne in met een top 10 van enthousiaste betrokken Hilversummers die zich graag willen inzetten voor de Hilversumse samenleving.

Gerben van Voorden, de kersverse lijsttrekker, over de kandidatenlijst: “De selectiecommissie heeft een prachtige lijst samengesteld. Ik ben heel blij dat de leden deze lijst hebben vastgesteld. De top 10 bestaat uit een mix van ervaren politici en nieuwkomers. Allemaal uitstekende kandidaten die het goede voorhebben met Hilversum. De top 10 wordt gesteund door een groep betrokken Hilversummers die de plekken 11-31 invullen. Het zijn bekende namen uit de Hilversumse samenleving: een ingeschrevene in het Gulden Boek, ondernemers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, vrijwilligers, oud-wethouders, oud-raadsleden en een voormalig minister. Het zijn betrokken Hilversummers die goed doen of goed hebben gedaan om Hilversum nog mooier te maken. Ik voel me vereerd dat ik zo’n prachtige lijst mag aanvoeren.”

De top 10

Gerben van Voorden (41) voert de lijst aan. Gerben is een ervaren raadslid die zich al jaren inzet voor met name maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheidsbestrijding, vrijwilligerswerkbeleid, goed beleid voor ouderen en de energietransitie. Gerben is een verbinder pur sang en weet de weg binnen het ‘maatschappelijk middenveld’.

Olaf Streutker (52) is als fractievoorzitter al jaren het gezicht van de lokale CDA fractie. Olaf is niet alleen actief in de politiek, maar ook als vrijwilliger in de kerk en bij de deux chevaux-club. Daarnaast is hij als Strategisch adviseur Cybersecurity betrokken bij diverse (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Jacobine van Dijk (42) staat als ondernemer, geboren en getogen Hilversumse, fractiemedewerker en betrokken bij cultureel Hilversum, hoog op de lijst. Jacobine is echt een aanwinst voor de Hilversumse politiek! Jacobine schuwt het debat niet, is een bewaker van het Hilversumse erfgoed en wordt geraakt door maatschappelijk onrecht.

Gertjan Postma (58) fractiemedewerker, registeraccountant -betrokken bij de toekomstige transformaties binnen de jeugdzorg-, is het financiële brein van de fractie. Gertjan is in z’n vrije tijd vrijwilliger bij de sportvereniging.  Als geboren Hilversummer kent hij ons dorp goed. Gertjan heeft de afgelopen jaren veel gerealiseerd als het gaat om het verbeteren van het financiële beleid. Op zijn initiatief is de gemeente nu beter in staat om financiële risico’s in de hand te houden. 

Tjalke de Jong (39) heeft als fractielid al ervaring opgedaan als raadslid. Tjalke is ondernemer en heeft veel kennis van zorg en welzijn. Tjalke is een scherp debater en tegelijkertijd sociaal bewogen.

Ahmet Yorulmaz (34) heeft ondanks zijn jonge leeftijd al veel raadservaring. Ahmet is ondernemer en werkzaam bij een scholengemeenschap in Hilversum. Ahmet zet zich al jaren in voor een goed mantelzorgbeleid en vindt het belangrijk dat iedereen wordt gehoord.

Leoni Brussaard (45) is de hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst. Leoni werkt als vastgoed-jurist in Amsterdam. Leoni is nieuw in de plaatselijke politiek, maar is al veel jaren actief als vrijwilliger bij onder meer de kerk, de internationale noodhulporganisatie Medair en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Leoni kijkt er naar uit haar kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van onze gemeente.

Koen Tabak (40) is ook nieuw op de lijst. Koen is geboren en getogen in Hilversum. Koen is na een carrière in de financiële sector, tegenwoordig actief als docent economie op een middelbare school in Hilversum. Daarnaast zet Koen zich onder andere in om jeugd financieel weerbaar te maken, maar ondersteunt ook bij het doen van belastingaangiftes en de aanvraag van toeslagen en extra's voor minima.

Gül Streutker (21) is als jongste kandidaat een mooie aanwinst. Gül studeert communicatie en journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en zal zich met name inzetten voor de aandachtspunten van Hilversumse jongeren.

Anton van Schaick (47) werkt bij een bank, is kwaliteitsmedewerker bij een supermarkt en is als vrijwilliger actief voor de kerk.

 

Samengevat: een docent op een middelbare school, een mantelzorger, ondernemers, een vrijwilliger bij de sportvereniging, kerk of andere organisatie. Zomaar een opsomming van de activiteiten van de kandidaten.

Het CDA Hilversum is zeer verheugd met deze prachtige kandidatenlijst. Het is een lijst met kandidaten die van jong tot oud herbergt. Het is een mooie mix van ervaren en nieuwe politieke talenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.