23 mei 2019

CDA Hilversum start inventarisatie stand van zaken vrijwilligerswerk in Hilversum

De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. We zien en lezen echter dat veel organisaties het lastig vinden om vrijwilligers te vinden en om deze aan zich te binden. Daarom gaat het CDA Hilversum met een enquête voor zowel niet-vrijwilligers, vrijwilligers als voor organisaties, de huidige stand van zaken met betrekking tot het vrijwilligerswerk in Hilversum inventariseren.

De enquête is te vinden via
www.goedvoorhilversum.nl

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers want zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven kerken en buurthuizen dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers zijn daarom het cement van onze samenleving.

Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de samenleving, het is ook goed voor het welzijn van de vrijwilliger zelf. Vrijwilligerswerk levert vaak nieuwe contacten op, kennis en/of vaardigheden. Of het biedt nieuwe (werk-)ervaring, wat een mooie opstap kan betekenen naar bijvoorbeeld een (nieuwe) baan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die een bijdrage aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als vrijwilliger inzetten, gemiddeld gezonder zijn en blijven dan zij die geen vrijwilligerswerk doen.

Ondanks de vele voordelen van vrijwilligerswerk voor de samenleving, blijft het lastig voor organisaties in Hilversum om voldoende vrijwilligers te vinden en aan zich te binden. Om te weten wat inwoners en organisaties in gemeente Hilversum vinden van vrijwilligerswerk en de manier waarop dit georganiseerd is in Hilversum, vraagt het CDA aan niet-vrijwilligers, vrijwilligers en organisaties een korte enquête in te vullen.

Dat kan via www.goedvoorhilversum.nl  maar er zullen ook papieren enquêtes bij de bibliotheek, St Joseph, Lopez Dias, de Kruisdam en op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

De resultaten worden voor de zomer aan het college van B&W gepresenteerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.