17 mei 2021

CDA Hilversum vraagt uw mening!

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA Hilversum bereidt zich hierop voor door een nieuw verkiezingsprogramma te schrijven dat in alles goed is voor Hilversum. De afgelopen jaren hebben we kunnen ervaren wat er beter kan, maar ook wat we graag willen koesteren en vast willen houden.

Wellicht bent u door de coronapandemie anders naar ons dorp met stadse allures aan gaan kijken of bent u misschien juist bevestigd in uw visie. Wij, de programmacommissie van het CDA Hilversum, zouden dat heel graag van u willen horen!

Wie zijn wij?

Het CDA Hilversum is een brede christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij Hilversum, hun school, hun wijk, hun kerk of moskee, hun bedrijf of hun sportvereniging. We wisten het al, maar door de coronacrisis werd het bevestigd dat een sterke gemeenschap de basis is voor het goed samen leven in Hilversum.

Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie: In de christendemocratie is de samenleving geen verzameling van individuen die toevallig samenwonen, maar de vrucht van samenwerking, wederzijdse verantwoordelijkheid en onderlinge betrokkenheid.

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA Hilversum plaats aan veel verschillende mensen met allerlei achtergronden. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen. En daarnaast hun bedrijf runnen, ambtenaar of consultant, medewerker van een scholengemeenschap of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. Van jong tot oud!

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. De afgelopen jaren heeft dat vertrouwen, ook in Hilversum, flinke butsen opgelopen.

Het CDA Hilversum is continu in gesprek met allerlei inwoners, organisaties, ondernemers en vrijwilligers. We horen veel en nemen signalen serieus. Zo heeft u ons de afgelopen jaren veel gehoord als het gaat om verkeersveiligheid, ouderenzorg, veel te lange wachttijden voor een individuele zorgaanvraag, de verbinding Oost-West, een inclusieve samenleving, een haalbare en betaalbare energietransitie, het bestrijden van eenzaamheid, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

We staan voor grote opgaven de komende tijd. Durft u het aan om met ons mee te denken?

Wat is uw idee voor Hilversum?

Voor het verkiezingsprogramma willen we iedereen de gelegenheid bieden om input te geven.

U kunt ons benaderen via Whatsapp: 0642453504, mail ([email protected]) of via goedvoorhilversum.nl. U kunt ook altijd een van de fractieleden benaderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.