10 oktober 2021

Coalitie tegen extra investering eenzaamheidsbestrijding - ondanks stijgende cijfers

Tijdens de raadvergadering van 6 oktober heeft gemeenteraad de Corona Herstelagenda
besproken. Het is belangrijk om de mensen en de organisaties die het tijdens de pandemie
zwaar hebben gehad, te ondersteunen in het weer oppakken van het ‘normale’ leven. De
CDA fractie heeft voor twee zaken extra aandacht gevraagd: De grote eenzaamheid -die
tijdens de pandemie nog groter is geworden- en aandacht voor het vrijwilligerswerkbeleid.

Raadslid Gerben van Voorden: “Zijn we een samenleving van individuen of werken we actief
aan een samenleving waar we meer naar elkaar om gaan zien? Beginnen we het normaal te
vinden dat zoveel mensen ongewild eenzaam thuis zitten of willen we er wat aan doen?
Een mens hoort niet alleen te zijn, we zijn sociale wezens! Een mens komt pas het beste tot
z’n recht in relatie met anderen. De herstelagenda zit vol met plannen, maar met de huidige
plannen wordt de eenzaamheid niet bestreden terwijl de rijksoverheid geld beschikbaar stelt
om er wel mee aan de slag te gaan.”

Het CDA heeft een amendement ingediend, maar helaas hebben de VVD, D66, Hart
voor Hilversum en GroenLinks tegen dit amendement gestemd.Het andere amendement zorgde ervoor dat er geld werd vrij gemaakt om extra te investeren
in het vrijwilligerswerkbeleid. Ook het vrijwilligerswerk krijgt in het herstelplan niet de
aandacht die het verdient. Gerben van Voorden: “Vrijwilligers zijn nodig, altijd en overal. Ze
zijn het cement van onze samenleving. Organisaties vinden het erg lastig om aan vrijwilligers
te komen en dat is de laatste 1,5 jaar versterkt. Laten we met dit beetje geld weer jong en
oud in contact brengen met de vrijwilligerscentrale en met bijvoorbeeld Stichting Present en
hopelijk gaan er veel meer mensen vrijwilligerswerk verrichten.”

Dit amendement is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.