09 januari 2021

Geen windmolens in natuurgebieden

Naar aanleiding van de ontstane onrust over eventuele plaatsing van windmolens in de natuur aan de rand van Hilversum, heeft fractielid Tjalke de Jong de volgende vragen gesteld:

 

Geacht college,

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) heeft de gemeente De Bilt onderzoek laten uitvoeren naar het plaatsen van windmolens in hun gemeente. Eén van de zoekgebieden ligt tegen Lage Vuursche aan. Middenin de ecologische hoofdstructuur Natuurnetwerk Nederland. Vlakbij de Hilversumsche Golf Club, aan de rand van onze gemeente en ook aan de rand van onze RES-deelregio.
Op basis van deze berichtgeving ontstond vrij snel verzet en onduidelijkheid bij inwoners als ook gemeente Baarn.

Onze gemeente heeft na consultatie van diverse stakeholders, waaronder GNR en bewoners, moeten concluderen dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in natuurgebieden. Op basis van de wensen en bedenkingen is het zoekgebied komen te vervallen. Nu bestaat de kans dat de gemeente De Bilt een windmolen van 250m hoogte, aan de rand van onze gemeente, gaat plaatsen. Dit is in onze ogen niet hoe de overheid zou moeten functioneren.

Daarom stellen we de volgende vragen:
1) Is het college op de hoogte van deze plannen uit gemeente De Bilt?
2) Is er reeds contact geweest tussen gemeenten Hilversum en De Bilt rondom deze windturbines?
3) Is het college met ons eens dat het onwenselijk is om dit bewuste zoekgebied, aan de rand van Hilversum, 1 of meerdere windmolens te plaatsen?
4) Is het college voornemens haar zorgen en twijfels over de betreffende plek te uiten richting gemeente De Bilt?
5) Heeft het college een proactieve of reactieve houding richting deze plannen en de uitwerking daarop, inclusief communicatie onderling?
6) Heeft het college - en welke – mogelijkheden om dit proces te stoppen of af te wenden?

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.