12 juni 2018

Gemeente: wees creatief! Raadslid Kruijswijk Jansen over de koopzondag.

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe winkeltijdenverordening. In deze nieuwe verordening wordt het mogelijk gemaakt voor winkels om ruimere openingstijden te hanteren, zoals een wekelijkse koopzondag met daaraan verbonden ook iedere zondag betaald parkeren in het centrum. Het CDA heeft niet ingestemd met deze nieuwe verordening, omdat wij van mening zijn dat 19 koopzondagen per jaar, waarin de oude regeling voorzag, voldoende zijn. 

Als je de winkeltijdenverordening breed bekijkt gaat deze over leefbaarheid, over de vraag wat voor dorp je wil zijn. Sinds 2013 werd het mogelijk om per gemeente zelf te bepalen of de winkels open mogen op zondag of niet. Hilversum heeft de afgelopen jaren een maandelijkse koopzondag gekregen en daarnaast waren de winkels open op bijzondere dagen, zoals vlak voor Sinterklaas, kerst en met evenementen. Het afgelopen halfjaar was er al een wekelijkse koopzondag, vooruitlopend op de nieuwe verordening.  

Voor het CDA Hilversum is het vooral van belang dat we de goede dingen doen. Wat is #goedvoorHilversum? Hilversum opstuwen in de vaart der volkeren lijkt een aantrekkelijke keus, maar daar moeten we ook realistisch in zijn. Zit de zelfstandige ondernemer wel te wachten op een extra, zevende, dag in de week om open te moeten? En wat wil de consument? Wie de koopzondagen van het afgelopen jaar bezocht, kwam toch vaak wat teleurgesteld thuis. Het was het net niet, de straten bleven te vaak leeg. Natuurlijk, de politiek moet het centrum niet de put in praten. Niet zo negatief zijn dat er straks ook niemand meer wil komen. Maar wel realistisch. Afgelopen januari stond er een mooi interview met Amin Usman in de Gooi en Eemlander, de eigenaar van boekhandel Voorhoeve. De ondernemer van het jaar zei daarin dat Hilversum niet onderscheidend genoeg is ten opzichte van Amsterdam en Utrecht voor consumenten die op zondag willen winkelen. Maar wees creatief, zo nodigde hij de gemeente uit: Onderzoek of de koopavond naar de zaterdag kan. Het CDA sluit zich hier nadrukkelijk bij aan en heeft het college opgeroepen creatief te zijn en de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Wees creatief, maak Hilversum onderscheidend!

Ondanks dat de verordening is aangenomen, heeft het CDA wel twee toezeggingen van het college gekregen. Allereerst zal het college samen met de bewoners van het centrum de verschillende oplossingen die door hen zijn aangedragen om de overlast te beperken, serieus bespreken en onderzoeken. Daarnaast kregen we de toezegging dat de gemeente er bij de pandeigenaren op blijft aandringen dat winkeliers die niet op zondag open willen, geen boete kunnen krijgen. Dit zal voortdurend aandacht krijgen in het overleg tussen gemeente en pandeigenaren. 

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Raadslid CDA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.