28 juli 2021

Artikel 41 vragen inzake uitspraken over familie Six namens de gemeente Hilversum

Op 22 juli j.l. vernamen wij uit de krant (‘VOC en slavernij: fouten en misplaatste gêne rond naamgeving nieuw bruggetje op grens Hilversum en ’s-Graveland‘) dat bij een door de gemeente Hilversum georganiseerde prijsvraag voor de naamgeving van een nieuwe brug op de grens van Hilversum en ’s-Graveland, de suggestie ‘Sixbrug’ is afgevallen vanwege een -volgens de gemeente Hilversum- ‘link naar het koloniale verleden’ van ons land. De familie Six was van 1861 tot 1992 eigenaar van landgoed Jagtlust in ‘s -Graveland, waar de vervangen brug destijds aan toebehoorde.

Een woordvoerder van onze gemeente wordt in de krant geciteerd: “Een beetje speurwerk via Google en je snapt waarom wij die naam niet geschikt vinden. Het gaat om de associatie die het oproept.” Uit een in het krantenartikel aangehaalde verdere telefonische toelichting van de gemeente blijkt dat hierbij gedoeld wordt op de VOC-tijd en dan met name op slavenhandel.

Het CDA Hilversum wil zich niet bemoeien met de uitslag van een prijsvraag en heeft ook verder geen inhoudelijk oordeel over de naam die de brug uiteindelijk heeft gekregen, maar heeft wel ernstige bedenkingen bij de motivatie die namens de gemeente Hilversum is uitgesproken en daarbij de expliciete ‘verdachtmaking’ van een zeer gerespecteerde en gerenommeerde familie afkomstig uit een beroemd geslacht waarvan enkele prominente leden op het landgoed Jagtlust hebben gewoond of het hebben beheerd, tot ver in de twintigste eeuw.

Het CDA Hilversum vraagt zich af of de gemeente Hilversum voldoende zorgvuldigheid heeft betracht, aangezien er namens de gemeente geoordeeld wordt over mensen en een familie.

  • Zou het college kunnen motiveren waarom jhr. dr. Jan Pieter Six (eerste eigenaar Jagtlust), oud-lid provinciale staten van Noord-Holland, oud- hoogheemraad, jhr. ir. Willem Six (tweede eigenaar) ingenieur bij Philips en jhr. Pieter Jacob Six (beheerder Jagtlust) één van de grootste Nederlandse verzetsstrijders tijdens WOII, tevens Ridder in de Militaire Willems-Orde, bij de gemeente Hilversum een negatieve associatie oproepen en daarom ongeschikt geacht zijn als naamgevers van een bruggetje?
     
  • Is deze motivatie voortgekomen uit gedegen onderzoek?
     
  • Is er sprake van een bepaalde ideologie in beleid die hier gevolgd wordt?
     
  • Is het college bereid publiekelijk excuses aan te bieden aan de familie Six van Hillegom voor de uitspraken die zijn gedaan namens de gemeente, waarbij er officieel is aangegeven dat de familienaam Six bij de gemeente Hilversum een negatieve associatie oproept?

Namens de fractie van het CDA,

Jacobine van Dijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.