14 december 2023

Huisvestingsmogelijkheden voor onderwijzers, zorgpersoneel en politieagenten

CDA Hilversum verheugd over innovatief experiment: Gemeente Hilversum en woningcorporaties geven voorrang aan cruciale beroepen in sociale huurwoningen

De gemeente Hilversum en lokale woningcorporaties bundelen hun krachten in een innovatief experiment dat starters met een cruciaal beroep voorrang geeft op dertig sociale huurwoningen. Het initiatief komt voort uit het verkiezingsprogramma en de vastberaden inspanningen van het CDA Hilversum, die de afgelopen jaren herhaaldelijk aandrong op het bieden van betere huisvestingsmogelijkheden voor onderwijzers, zorgpersoneel en politieagenten.

CDA Hilversum is verheugd te kunnen aankondigen dat het plan, waar zij zich meerdere malen voor hebben ingezet, nu werkelijkheid wordt. De gemeente is ervan overtuigd dat dit experiment aanzienlijke voordelen zal opleveren voor de genoemde cruciale  beroepen en daarmee de regio in haar geheel. Het vertrouwen bestaat dat dit initiatief zal bijdragen aan het oplossen van het huisvestingsprobleem waarmee onderwijzers, zorgmedewerkers en politieagenten worden geconfronteerd.

Het recent aangekondigde experiment, met een looptijd van één jaar, speelt in op de grote vraag van zowel woningzoekenden als werkgevers. Door starters met cruciale beroepen een betere positie op de woningmarkt te geven, beoogt de gemeente Hilversum werkgevers in staat te stellen uitvoerend personeel in de zorg, onderwijs en bij de politie beter te binden en te behouden.

Wethouder Karin Walters benadrukt het begrip dat onder andere woningzoekenden tonen voor het experiment, ondanks de beperkte beschikbaarheid van woningen. Walters stelt: "We beseffen dat er veel mensen wachten op een betaalbare woning, maar gelukkig zien we begrip voor het met voorrang beschikbaar stellen van een beperkt aantal woningen voor deze cruciale doelgroep."

Het experiment zal gedurende het jaar worden geëvalueerd, en op basis van de resultaten wordt een besluit genomen over de voortzetting, beperking of uitbreiding van de voorrangsregeling. In november volgend jaar wordt een voorstel gepresenteerd over het al  dan niet continueren van de voorrangsregeling.

CDA Hilversum is vol vertrouwen dat dit initiatief zal bijdragen aan een rechtvaardiger en evenwichtiger huisvestingsbeleid voor degenen die dagelijks bijdragen aan de vitale sectoren van onze samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.