25 januari 2021

De Gijsbrecht, nu doorpakken!

De Gijsbrecht, nu doorpakken!

De Gijsbrecht van Amstelstraat. Misschien wel de leukste winkelstraat van Hilversum: een allround winkelaanbod voor alle boodschappen, veel zelfstandige winkeliers afgewisseld met ketens en diverse horeca. Een winkelstraat waar Hilversum trots op kan zijn.

Wie nu door de winkelstraat loopt, ziet her en der posters op de ramen geplakt: ‘Shop lokaal!’ En ‘Lokale helden verdwijnen zonder goede overheidssteun!’ Door de coronacrisis staat de winkelstraat onder druk. Maar ook voor de lockdown had de winkelstraat het lastig. Busjes die pakketten bezorgden of afhaalden zorgden voor verkeersopstoppingen, oversteekplaatsen die onoverzichtelijk zijn en smalle stoepen waardoor je geregeld op het fietspad loopt.

Al ver voor Corona hebben de ondernemers van de Gijsbrecht, verenigd in de Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht, plannen gemaakt om de Gijsbrecht toekomstbestendig te houden. Vanuit de gedachte dat als je goed wil houden wat goed is, je niet moet stilstaan. Dit resulteerde in een prachtige toekomstvisie met een plan van aanpak. Corona bracht versnelling in het denken. Immers, juist deze crisis laat ons de waarde en de kracht van lokaal zien. Op de Gijsbrecht word je nog herkend door de ondernemers, is er gelegenheid voor een praatje en weten de ondernemers en kun je uitstekende kwaliteit (verse) producten kopen. Het gebied bruist van ondernemerschap, werkgelegenheid, leefbaarheid en sociale ontmoeting. Het Hart van Hilversum zuid.

Om deze functie te kunnen behouden is er meer nodig dan alleen de inspanningen van de ondernemers en de komst van de klanten. Ook de gemeente heeft bij te dragen in het toekomstbestendig houden van dit unieke gebied. Wie langs het voormalige pand van de Blokker op de Gijsbrecht loopt, ziet prachtige perspectieven aan de ramen geplakt. Perspectieven waar de ondernemers samen aan hebben gewerkt. Wat het CDA betreft moeten we daar vol op inzetten. Zeker nu! Sinds de tweede coronagolf komen steeds meer berichten naar buiten van ondernemers die het zwaar hebben, in Hilversum en daarbuiten. We zien ondernemers crowdfunding starten en er alles aan doen om open te blijven. Ook op de Gijsbrecht. We moeten er alles aan doen om de trots van Hilversum voort te laten bestaan. Daarom moeten we nu doorpakken, in samenwerking met de ondernemers op de Gijsbrecht. Onze inzet is daarbij:

  • Geef ruimte aan de fiets en de voetganger, zonder dat de auto verboden wordt. Onderzoek de mogelijkheden om aan het begin en het einde van de winkelstraat meer parkeervoorzieningen te treffen, bijvoorbeeld door insteekhavens, waardoor de ruimte bij de winkels maximaal gebuikt kan worden om te consumeren.
  • Maak de openbare ruimte aantrekkelijk, door mooie bestrating afgewisseld met groen en ontmoetingsplekken. Betrek de ondernemers bij de inrichting, waardoor er ruimte kan ontstaan om producten voor de stoep uit te stallen of terrassen te maken bij de horecazaken.
  • Gebruik de mobiliteitsvisie om een keuze te maken wat voor weg de Gijsbrecht wordt. Blijft het een doorgaande verkeersader door Hilversum, of wordt het een winkelstraat die primair gericht is op het winkelend publiek zonder dat de auto wordt verboden.
  • Blijf investeren in nieuwe manieren van bevoorrading waardoor vrachtauto’s zo min mogelijk nodig zijn voor de bevoorrading. De ontwikkeling van bevoorradingshubs kan hiervoor een uitstekend middel zijn. 

Evert Jan Kruijswijk Jansen
Raadslid CDA Hilversum

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.