13 oktober 2021

Klimaatdoelstellingen halen zonder energiearmoede: motie van het CDA haalt het niet

Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte
besproken. De afgelopen jaren heeft het ontbroken aan ambitie en regie. Het lijkt echter of het
kritische rapport van de Rekenkamer over het huidige beleid serieus is genomen. De
gemeente neemt meer regie in de energietransitie. De visie is in lijn met de eerdere betogen
van het CDA Hilversum. Echter de bijt zit in de uitvoering. Het CDA Hilversum heeft vaak tijdens
de commissievergaderingen gepleit voor de belangen van huurders en aandacht gevraagd voor de grote
vraag naar vaklui.

Tijdens de voorbereiding hebben Jacobine van Dijk en Gerben van Voorden ook het onderwerp
‘energiearmoede’ opgepakt. Jacobine van Dijk: “De verduurzaming van Hilversum is nodig,
maar het is ook een hele grote opgave. Veel inwoners, coöperaties en bedrijven doen mee.
Maar er zijn ook inwoners die de transitie niet kunnen omarmen. Deze inwoners van
Hilversum vrezen de kosten: kan ik het deze maand nog wel betalen? Wat betekent een
huurverhoging voor mijn huishoudboekje? Energiearmoede bestaat en is realistisch. In Hilversum heeft bijna 5% van de huishoudens hiermee te maken. Dit is onwenselijk aangezien het slagen van de energietransitie staat of valt met draagvlak in de samenleving.”

Daarom heeft het CDA tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarvan het dictum luidt: 'roept het college op om in 2022 met een plan van aanpak te komen voor het
bestrijden van energiearmoede en deze voor te leggen aan de raad.'

De VVD, Hart voor Hilversum, D66 en Leefbaar Hilversum hebben helaas tegen de motie gestemd.
Daarmee is de motie verworpen. De fractie houdt het onderwerp echter graag op de agenda.

Mocht u negatieve ervaringen hebben of problemen ondervinden? Neem u gerust contact op
met de fractie via [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.