23 april 2023

Motie aangenomen: Cultuur met alle Hilversummers

Tijdens de behandeling van het Nieuwe Cultuurbeleid tijdens de raadsvergadering op 5 april j.l., deed Jacobine van Dijk de volgende bijdrage en werd haar motie 'Cultuur met alle Hilversummers' unaniem aangenomen.

Voorzitter,

In 2018 werd de stad Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en dat was een grote verrassing voor de Friezen en vooral voor de rest van Nederland. Voor een relatief kleine stad met concurrenten als Utrecht, Maastricht en Den Haag een behoorlijke prestatie. De reden dat ze wonnen was het thema: Iepen Mienskip, gemeenschapszin, een open gemeenschap waar iedereen aan meedoet.

Eén van de smaakmakers in Leeuwarden was het festival Welcome to the Village, waar gestreefd werd naar niet zomaar een festival, maar een totaalconcept waar met lokale cateraars en boeren werd gewerkt, eigen podia werden gebouwd en samen met mensen in dagbestedingen, Beschermd Wonen vormen en senioren de festivalvormgeving werd gemaakt. Want op Welcome to The Village deed écht iedereen mee, ook de kwetsbaarste mensen uit de samenleving, die we zo graag willen en moeten opnemen in onze gemeenschap.

Dit vanuit de gedachte dat als een idee of nieuw prototype of een samenlevingsvorm op een festival werkt, het ook in de ‘echte wereld’ kan werken. Honderden studenten, muzikanten, kunstenaars, vrijwilligers, designers, wetenschappers en festivalbezoekers werkten zo samen aan een betere wereld.

Dat is wel een beetje mijn droom en daarom ben ik op een gegeven moment bij het CDA binnengestapt.

Dat was misschien niet helemaal de goede keus….maar goed, nu sta ik hier en ben ik geen festivaldirecteur.

Ik kan alleen maar dat zaadje planten, door er hier over te vertellen en door een motie in te dienen die hopelijk handvatten biedt of aanspoort om echt iedereen mee te nemen en een rol te geven.

Nu de cultuurnota.

Wat een verademing dat met deze nieuwe wethouder, de focus weer is komen te liggen op een veel breder spectrum dan alleen maar ‘media’ en ‘mediakunst’. We zijn dan ook heel blij met de aanvulling van beeldende kunst en film. Er is een aanzienlijk groter budget vrijgemaakt en dat biedt veel perspectief.

Voor ons ligt een goed en grondig stuk. We zijn heel positief over de meerjarensubsidie, verheugd over de hernieuwde aandacht voor ons cultuurhistorisch erfgoed en een breder aanbod voor jongeren.

Heb ik nog commentaar?

Wat kunst en cultuur aan waarde voor de maatschappij opleveren, is niet in geld uit te drukken. De in die zin waardevolle niche moet daarom ook echt onze aandacht houden.

Het is mooi om private financiering te stimuleren of te opperen, maar dan zouden we ook graag dezelfde stimulans willen zien bij andere grote partijen.

De motie met de oproep tot een publiek-privaat fonds, dienen wij graag mede in. Wel met de opmerking dat wij de aangekondigde ontwikkelingen rond de versterking van de organisatie van Globe, nauwlettend in de gaten zullen houden.

Jacobine van Dijk 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.