11 juli 2018

Motie suïcidepreventie

Een onderwerp waar weinig over wordt gesproken is zelfmoord. Een gevoelig thema dat bij veel mensen emoties oproept, zo ook in onze fractie.

Hoe meer je over dit onderwerp leest hoe meer je tot de conclusie komt hoe verdrietig zelfmoord is. Wat een wanhoop en verdriet brengt dit met zich mee.

Sinds enige tijd heeft het ministerie, samen met 113 zelfmoordpreventie een programma ontwikkeld. De resultaten in het buitenland zijn hoopvol. Dit programma is gericht op preventie en doet dat op basis van een community-aanpak. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

Daarom heeft het CDA Hilversum een motie ingediend waarin aan het college wordt gevraagd om te zorgen voor een regionale aanpak van suicidepreventie. Deze motie is unaniem aangenomen.

 

113 Zelfmoordpreventie helpt ook anderen te helpen

113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Onze ambitie is dat het aantal suïcides in Nederland radicaal wordt teruggedrongen. 


Klik hier voor de motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.