09 februari 2023

Omgevingsvisie 2023: onze bijdrage

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari j.l. stond het ontwerp Omgevingsvisie 2040 op de agenda. Tjalke de Jong had de volgende kanttekeningen:

Voorzitter,

Voor ons ligt een uitgebreide visie op Hilversum met de vraag aan ons of we deze voor willen leggen aan onze inwoners ter inspraak.
Met de deur in huis vallend, dat willen we.

Vanuit de uitgangspunten van onze partij hebben we deze omgevingsvisie beoordeeld.

Allereerst zien we een Herkenbaar Hilversum; dorpse karakteristieken met stadse voorzieningen
Een dorp met jonge monumenten, waar we de borging van dit culturele erfgoed zien doorklinken in deze visie.

Voorzieningen die per wijk en gebied in samenhang worden beoordeeld én verbinding met bestaanszekerheid wordt gemaakt.

In de visie zien we ook woningen voor doelgroepen en ruimte voor cruciale beroepen.
Dit is voor ons belangrijk, omdat we zien dat niet alles zomaar aan de markt overgelaten kan worden.

In de visie zien we een afname in verstedelijking we zijn blij dat we het illusielandschap zien terugkomen.
Daarbij komt dat Arcadis constateert dat met deze omgevingsvisie een omkering op gebieden die binnen autonome ontwikkeling onder druk zouden staan

Kortom: een stip op de horizon met een dosis realisme.

Zijn er dan geen dingen die we anders willen of missen?

Natuurlijk.

Leefbaarheid in wijken is en blijft een grote uitdaging, daar zijn goede voorzieningen voor nodig.
Daarom zijn we blij met de motie van GroenLinks.

Binnen het sociaal weefsel missen we het benoemen van de belangrijke rol die religieuze instellingen spelen en kunnen spelen. 
Daarom dienen we deze graag met de ChristenUnie mee in.

Vanuit de participatie zien de participanten een verminderende rol van de auto. Wij zien dit nog niet in de cijfers terug en dus kijken we met zorg naar teneur rondom autobezit, autogebruik en parkeernormen zoals die benoemd zijn in deze visie.

Zoveel mensen hebben geen keus: de auto is nodig voor hun werk, voor hun zorg, voor hun mantelzorg, voor het vrijwilligerswerk dat ze doen.

Dat er iets moet is duidelijk, we kijken uit naar een gebalanceerde uitwerking van de visie op dit gebied om wachtlijsten zoals in andere steden te voorkomen.

Ook op gebied van de energietransitie hebben we zorgen. Vanuit participatie komt de wens binnen in één generatie fossielvrij te zijn en SP dient een motie in voor meer ambitie in de energietransitie.

Rentmeesterschap, goed voor de aarde zorgen en de aarde mooier maken voor onze kinderen, allemaal zaken waar u ons aan uw zijde vindt.

Maar wél solidair, wél realistisch. 
En dan klinken 'degradatiekandidaat' en 'middenmotor' leuk, zeker als je van voetbal houdt.
Maar populistisch is het wel.
Degraderen kunnen we niet. De ambitie naar 'middenmotor' klinkt leuk, 
maar heeft geen enkele dekking.
En belangrijker: sommige zaken kun je NIET zomaar eerlijk verdelen 
In Nederland verdelen we heel veel dingen niet eerlijk over regio's, over dorpen en steden.
Zo hebben we de grote havens in Rotterdam, veel vakantiegangers gaan via Schiphol en media vindt plaats in Hilversum.

En zo zijn er ook regio's die minder cultureel erfgoed, jonge monumenten kent als dat wij dat doen
Waardoor isolatie nog betere bereikbaar is 
En regio's die meer kunnen opwekken dan wij.
Deze nuance missen we in de motie, en zien we wel in de omgevingsvisie.

Wanneer we vanuit de mens kijken: wat betekent dit voor de Hilversummer? Naar elkaar blijven omzien, veilige en groene omgeving; 
daarin herkennen we de aanknopingspunten in deze omgevingsvisie.

Tjalke de Jong

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.