19 augustus 2020

Onzekerheid over de tijdelijke onderkomens bewoners St. Carolushuis

Sinds 2019 wonen de bewoners van De Boomberg tijdelijk in het St. Carolushuis. Doordat HilverZorg en Habion geen nieuwe huurovereenkomst zijn aangegaan is voor veel bewoners terugkeer naar De Boomberg niet meer aan de orde. Inmiddels hebben HilverZorg en Woningcorporatie Woonzorg Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het herontwikkelen van de locatie St. Carolushuis.
 
Waar in eerste instantie HilverZorg heeft aangegeven de bewoners de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar een andere, definitieve, passende locatie van HilverZorg, bereiken ons nu signalen dat HilverZorg op zoek is naar tijdelijke woonruimte met uitzicht op een terugkeer naar het nieuwe St. Carolushuis. Vanuit onze achterban ontvangt onze fractie signalen dat bewoners en personeel zich zorgen maken over deze tussenliggende periode tot de oplevering van het nieuwe St. Carolushuis. 

Zoals het CDA al eerder kenbaar heeft gemaakt is het onverstandig om oude bomen te verplaatsen. Dat wil zeggen dat je oude mensen niet te vaak moet verplaatsen en als deze mensen toch moeten verhuizen is het belangrijk dat de omgeving optimaal is.
 
Op dit moment is er nog veel onzekerheid over de tijdelijke onderkomens van de bewoners. De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen aan de wethouder:

•    Kan de wethouder aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de nieuwbouw van het St. Carolushuis;
•    Is de wethouder op de hoogte over de geschetste situatie rondom het vinden van woonruimte bij HilverZorg?
•    Kan de wethouder aangeven of HilverZorg met de gemeente in gesprek is over tijdelijke huisvesting en kan de wethouder aangeven hoe deze gesprekken verlopen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.