18 april 2020

Opiniestuk BOA's Beter Beveiligen

Op zaterdag 18 april was Olaf Streutker te gast in de “NPO Radio1 Hilversum Uit” Bus. Samen met Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond ging hij in gesprek over de wens tot betere beveiliging van BOA’s. Het hele gesprek is terug te horen vanaf 15:33.45 op https://www.nporadio1.nl/hilversum-uit

BOA’s Beter Beveiligen

De afgelopen dagen is de discussie over bewapening van BOA’s opnieuw opgelaaid als gevolg van een aantal geweldsincidenten. O.a. in Amsterdam en Rotterdam werden tijdens het paasweekend BOA's geschopt, geslagen en bespuugd bij het beboeten van mensen die zich niet aan de corona­maatregelen hadden gehouden. De Nederlandse Boa Bond (NBB) vindt dat BOA’s moeten worden bewapend met wapenstok en pepperspray.

In Hilversum hebben we gelukkig totnogtoe weinig incidenten gezien. BOA’s hebben een toezichthoudende taak. Ze zijn opgeleid en geïnstrueerd dat, als ze bedreigd worden, zij zich moeten terugtrekken of in ieder geval hulp inroepen. Burgemeester Broertjes heeft goede afspraken gemaakt over het bieden van rugdekking door de politie op het moment dat handhavers in de problemen dreigen komen. Het geweldsmonopolie ligt primair bij de politie en het werkt alleen maar escalerend als ook BOA’s verder bewapend worden.

Toch zijn er wel degelijk verbeteringen mogelijk om de veiligheid van BOA’s te garanderen. Als eerste denk ik dan aan het uitrusten van BOA’s met bodycams. Deze werken vooral preventief: ze schrikken raddraaiers af als duidelijk wordt dat ze alsnog op basis van de beelden opgepakt kunnen worden. Ze voorkomen niet alleen incidenten, ze vergroten ook de pakkans zelf.

Als uiterste verdedigingsmaatregel zou eventueel tot uitrusting met pepperspray kunnen worden overgegaan. Waar een wapenstok eerder tot escalatie van gevechten zal leiden, zal pepperspray mogelijk de aanvallers neutraliseren, waarna ze alsnog door de ingeroepen politie gearresteerd kunnen worden.

Graag zou de CDA fractie de burgemeester het mandaat willen geven om tot uitvoering van deze aanvullende maatregelen over te gaan.

Olaf StreutkerFractievoorzitter CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.