04 januari 2021

Ouderen als doelgroep

Bij de vaststelling van de doelgroepenverordening voor Hilversum werd op initiatief van het CDA het amendement 'ouderen als doelgroep' ingebracht en aangenomen. Fijn voor onze ouderen, maar ook voor al die Hilversummers die baat hebben bij doorstroming op de woningmarkt.

Het CDA raadslid Evert Jan Kruijswijk Jansen bracht tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar niet alleen dit amendement in, maar gaf ook blijk van kritiek op de manier waarop er nog tijdens vergaderingen eindeloos geschaafd moet worden aan voorstellen om het nog enigszins verteerbaar te maken.

Het is een goede CDA traditie om ook kritisch naar de wijze van besturen te kijken en te pleiten voor goed en betrouwbaar bestuur.
We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van onze burgemeester, nu het kerstreces voorbij is.
De bijdrage van EJKJ kunt u op ons Youtube kanaal terugkijken

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.