20200813-REGIO-GHI-GHI004---Hdc---_20-08-08GHIa_~speeda_T08.jpg
18 augustus 2020

Pak en beboet de verkeershufters

Afgelopen week was de handhaving op verkeersonveilige situaties in Hilversum volop in het nieuws. Diverse inwoners klagen over de overlast die zij ervaren van hardrijders op de binnenringen van ons dorp. Daarnaast hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden die te maken hebben met te hard rijden, zoals het ongeluk op de Stationsstraat/Naarderstraat in de nacht van 1 op 2 augustus. 

Het CDA krijgt uit haar achterban signalen dat inwoners zich zorgen maken over hun veiligheid en zich irriteren aan de overlast die dit met zich brengt, zoals het hard optrekken bij stoplichten. Ook worden de meetpalen die laten zien hoe hoog de snelheid is maar geen sanctie opleveren wanneer de snelheid te hoog is (zoals op de Bosdrift en de Loosdrechtseweg) vaak in de avonduren gebruikt om te testen hoe hoog je kunt ‘scoren’ met een hoge snelheid. Er wordt daar vaak veel te hard gereden.  
Inwoners vragen de gemeente om meer toezicht te houden. Voor het CDA is dit onderwerp niet nieuw. In 2018 heeft het CDA het college een inventarisatie aangeboden van verkeersonveilige plekken en in 2019 hebben we vragen gesteld over de handhaving. 

Vooropgesteld, het CDA is blij dat een aantal van de onveilige plekken uit de inventarisatie inmiddels zijn opgepakt. Maar naast het aanpakken van de infrastructuur, gaat het ook om de handhaving van de verkeersregels. Met de recente onrust in het achterhoofd wordt de noodzaak hiertoe steeds sterker. Daarom heeft het CDA de volgende vragen aan het college:

1.    Is het college bekend met bovengenoemde signalen en specifiek met de werking die de meetpalen hebben op de snelheid van weggebruikers? 
2.    In 2020 zijn zeven verkeerscontroles gepland, evenveel als in 2019. Hoeveel hiervan hebben reeds plaatsgevonden en wat zijn de resultaten hiervan?
3.    Is het college van mening dat, op basis van deze resultaten en de recente meldingen van overlast, het aantal controles uitgebreid moet worden?
4.    In uw brief met onze eerder gestelde vragen (d.d. 18 december 2019) stelt het college dat de handhaving op rijdend verkeer primair bij de politie ligt en dat in de lokale driehoek tussen OM, politie en burgemeester keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de prioriteiten met betrekking tot de handhaving. Gaat de burgemeester in de driehoek extra inzet vragen op de zgn. ‘hufterfeiten’, zoals door rood licht rijden, alcohol en drugs en te hard rijden?  
5.    Overweegt het college met de politie in overleg te treden om de meetpalen te voorzien van flitsapparatuur, waardoor te hard rijden leidt tot een sanctie? 
6.    Wat is de stand van zaken van de campagne Verkeershufters? Zijn er al resultaten te melden en hoe wordt deze campagne (tussentijds) geëvalueerd?  

Namens de fractie van het CDA,
Evert Jan Kruijswijk Jansen
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.