25 april 2020

Politiek doet er toe! Actieplan suïcidepreventie vastgesteld.

Ruim twee jaar geleden ontving ik een bericht van een betrokken CDA-lid. Hij vertelde mij dat hij bij een begrafenis van een jonge jongen was geweest die zelfmoord had gepleegd. Het had hem aan het denken gezet en hij deelde zijn zorgen met mij: “Hebben we (zijn er) voldoende maatregelen getroffen om de mogelijkheid tot springen te verhinderen? Realiseren we ons wel de emotionele gevolgen voor nabestaanden en de mensen die in de desbetreffende appartementen wonen?”

Het bericht raakte mij. Wat zou ik vanuit mijn rol als raadslid hierin kunnen betekenen, vroeg ik mijzelf af. Iedereen die suïcide  van dichtbij heeft meegemaakt weet hoe verschrikkelijk de gevolgen zijn. Toen ik mij wat meer in het onderwerp verdiepte, kwam ik erachter dat ik zo weinig van het onderwerp wist. Wist u bijvoorbeeld dat er per jaar meer mensen overlijden door zelfmoord dan dat er verkeersdoden vallen? Nadat ik verschillende gesprekken met bevlogen medewerkers van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie heb gevoerd, heb ik namens de CDA fractie een motie geschreven en deze in juni 2018 ingediend. Via deze motie werd het college verzocht om:

Om door de Regio Gooi en Vechtstreek een actieplan ‘suïcidepreventie’ op te laten stellen en hierover de gemeenteraad uiterlijk in het najaar te informeren. Dit suïcidepreventieplan moet leiden tot een regionale integrale en structurele aanpak .

De motie werd in de raadsvergadering van 11 juli 2018 unaniem aangenomen.

Nu, ruim twee jaar na de e-mail, is de motie vertaald in een uitvoeringsplan. De regio heeft, samen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie een actieplan opgesteld. Dit actieplan moet leiden tot:

  • Suïcidaliteit in de Gooi en Vechtstreek terugdringen.
  • Tijdige en passende hulp voor inwoners met suïcidaal gedrag en/of suïcidale gedachten.

Landelijk en internationaal is er onderzoek gedaan naar de meest effectieve manier van het uitvoeren van suïcidepreventie. Uit deze onderzoeken is gebleken dat succesvolle suïcidepreventie het best werkt in een community-aanpak. In Duitsland heeft deze aanpak geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides. Door de community worden vier acties gelijktijdig ingezet waarvan bewezen is dat ze suïcidaliteit rechtstreeks beïnvloeden.

De vier acties zijn:

  1. Publiekscampagne over suïcidaliteit.
  2. Trainen van gatekeepers.
  3. Actief benaderen van specifieke risicogroepen
  4. Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

Deze aanpak is de basis voor het uitwerken van de actielijnen voor Regio Gooi en Vechtstreek

Mijn wens

Wat zou het mooi zijn als dit plan effect heeft. Al lukt het ons maar om één persoon op andere gedachten te brengen. Eén persoon die de zin van het leven belangrijker vindt dan te kiezen voor de dood. Maar hulp bij suïcidaliteit is geen verantwoordelijkheid van een enkele partij, maar van velen. Van ons allemaal. 

Gerben van Voorden
Raadslid CDA Hilversum

 

Door de huidige ontwikkelingen en maatregelen rondom het corona-virus is het Actieplan zoals beschreven beperkt uitvoerbaar. Echter is juist nu belangrijk te werken aan suïcidepreventie, omdat maatschappelijke en economische effecten van de corona-crisis kunnen leiden tot een stijging van suïcides. Waar mogelijk wordt gekeken naar alternatieven om de gestelde doelen uit het Actieplan te bereiken en/of wordt de planning aangepast.

Heb je vragen of wil je doorpraten:

Ga naar www.113.nl of bel: 0900-0113

 

Klik hier om het actieplan te lezen

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.