28 december 2022

Programma Groen Hilversum 2040

Op 7 december heeft de gemeenteraad het Programma Groen aangenomen. Een prachtig programma waarin veel punten vanuit ons verkiezingsprogramma en vanuit het coalitieakkoord een plekje hebben gekregen; de buurten worden groener, ontmoeten wordt gestimuleerd en inwoners worden uitgedaagd om te bewegen. Kortom Hilversum Tuinstad wordt nog groener! Ons raadslid Jacobine van Dijk heeft het als volgt verwoord in haar bijdrage:

Voorzitter,

Geniet en leef langer! Deze uitspraak doe ik hier met het risico geassocieerd te worden met het blad Happinez, wellnesscoaches, Boeddhabeelden in de tuin en alles wat hoort bij de tijdgeest.

Maar zoals altijd, schuilt er in platitudes een kern van waarheid. De vader van Roald Dahl nam zijn zwangere vrouw mee naar de mooiste plekjes op aarde om zo de nog ongeboren baby onbewust de grootsheid van de natuur mee te geven, niet zonder resultaat.

En zo creëren wij met dit programma Groen met een – zeker voor deze tijden- bijzonder hoge investering op diverse manieren een groene en gezonde omgeving voor alle Hilversummers met ruimte voor bewegen en ontmoeting of alleen slechts genieten, waardoor de kwaliteit van leven structureel verbeterd wordt. Dit plan koesteren wij en hier zijn we zeer verheugd over.

Geniet en leef langer! Zelf heb ik overigens een hele andere associatie. Alle waarschuwingen voor alles dat slecht zou zijn en het schuldgevoel en de angst die daarbij komt kijken, vormen ook een risico voor de kwaliteit van leven. Daarom juicht het CDA de maatregelen rond klimaatadaptatie ook toe.

Punt van aandacht blijft altijd het onderhoud, de scheidslijn tussen ‘ruig’ en ‘verwaarlozing’ blijft dun en subjectief. Gedeelde verantwoordelijkheid voor onderhoud tussen gemeente en inwoners brengt risico’s met zich mee. We zijn blij dat we de wethouder hebben horen zeggen dat de esthetici onder ons zich geen zorgen hoeven te maken.

Tot slot dienen we de motie 'Heksenweitje verdient beschermde status' graag mede in. Het Heksenweitje aan de Hoge Naarderweg / Akkerweg verdient als één van de 'groene vingers' van de stad, met een
hoge ecologische én cultuurhistorische waarde, een beschermde status.

Jacobine van Dijk

CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.