11 oktober 2021

Raad stemt in met voorstel CDA om meer te investeren in vrijwilligerswerk

Tijdens de raadvergadering van 6 oktober heeft gemeenteraad de Corona Herstelagenda
besproken. Het is belangrijk om de mensen en de organisaties die het tijdens de pandemie
zwaar hebben gehad, te ondersteunen in het weer oppakken van het ‘normale’ leven. De
CDA fractie heeft voor twee zaken extra aandacht gevraagd: De grote eenzaamheid -die
tijdens de pandemie nog groter is geworden- en aandacht voor het vrijwilligerswerkbeleid.

Het amendement 'Investeer in vrijwilligerswerk' zorgde ervoor dat er geld werd vrij gemaakt om extra te investeren
in het vrijwilligerswerkbeleid. Gerben van Voorden: “Vrijwilligers zijn nodig, altijd en overal. Ze
zijn het cement van onze samenleving. Organisaties vinden het erg lastig om aan vrijwilligers
te komen en dat is de laatste 1,5 jaar versterkt. Laten we met dit beetje geld weer jong en
oud in contact brengen met de vrijwilligerscentrale en met bijvoorbeeld Stichting Present en
hopelijk gaan er veel meer mensen vrijwilligerswerk verrichten.”


Dit amendement is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.