05 oktober 2019

Reactie CDA n.a.v. onderzoek “Hilversum Verbinding Oost-Centrum"

Op woensdag 3 oktober j.l. vergaderde de raadscommissie over het rapport naar de verbindingen tussen Oost en West in Hilversum. Dit onderzoek is er mede dankzij het unaniem aangenomen amendement van het CDA gekomen. Bij het onderzoek zijn de buurtverenigingen uit Oost actief betrokken.

Het CDA is blij dat het onderzoek zo snel is uitgevoerd en zeven duidelijke aanbevelingen aan het college geeft. Het is mooi dat de buurtverenigingen vol lof zijn over de resultaten en de reactie van het college op de aanbevelingen.

In de raadscommissie heeft het CDA aan wethouder Scheepers gevraagd om ook bij de vervolgstappen die nu gaan komen de buurtverenigingen actief te betrekken en de lijnen met de gemeenteraad kort te houden.

Het CDA heeft in dezelfde commissievergadering het college gevraagd de ontwikkelingen in het stationsgebied integraal te bekijken met andere ontwikkelingen in Hilversum en niet te beperkt te kijken.

Eén van de zorgpunten van de onderzoekers zijn de ontwikkelingen bij de Kleine Spoorbomen. Uit het onderzoek blijkt dat er nu voldoende fysieke verbindingen tussen Oost en West zijn. Dat wordt anders wanneer de Kleine Spoorbomen (deels) afgesloten worden.

Het CDA heeft het college gevraagd deze aanbeveling ter harte te nemen en de oplossing te bezien in samenhang met de op te stellen mobiliteitsvisie.

We houden vinger aan de pols!

Evert Jan Kruijswijk Jansen 

(Raadslid CDA Hilversum)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.