15 juni 2021

Reflectie gebeurtenissen CDA

In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen informeren wij u graag over het volgende. 

Het CDA Hilversum is een afdeling die al meer dan 40 jaar volgens de traditie en de kernwaarden van het CDA opereert. Onze afdeling is een afspiegeling van de samenleving en wordt gedragen door betrokken en bevlogen mensen. Onze bestuurs- en fractieleden werken hard voor het welzijn van onze inwoners, veelal op basis van vrijwilligheid en naast hun baan. En zo zijn er nog een kleine 400 lokale afdelingen in Nederland die samen het CDA maken: wij zijn - vanuit het subsidiariteitsbeginsel - het CDA.

Pieter Omtzigt geeft in zijn boek 'Een nieuw sociaal contract' maar ook in zijn bijdrage aan de commissie Spies onder ‘Problemen bij het CDA’ een analyse die onze fractie zeer aanspreekt en herkent. Het CDA is in het bezit van een rijk beginselprogramma en heeft een hedendaagse praktische doorvertaling daarvan in het rapport ‘Zij aan Zij’. Daarnaast hebben wij een Wetenschappelijk Instituut dat studies verricht naar elementaire politieke vraagstukken en daarmee lading geeft aan  Christendemocratische politiek anno 2021. Overal in het land laten raadsleden en bestuurders zich dagelijks door dit toekomstperspectief leiden in hun denken en handelen.

Door alle gebeurtenissen van de afgelopen periode is het nu zichtbaarder dan ooit dat onze partijtop zich de afgelopen tijd te weinig heeft laten leiden door ons Christendemocratisch gedachtengoed, maar vooral gedreven werd door de waan van de dag, marketingbureaus, opiniepeilingen en spindoctors. De partijtop heeft in een poging tot het bereiken van verkiezingswinst, het rapport 'Zij aan Zij' naast zich neergelegd met een kleurloze en voor ons electoraat onherkenbare campagne tot gevolg.

Onze partijtop zal rekenschap moeten afleggen, zich ondergeschikt maken aan en vooral luisteren naar de leden die samen het CDA vormen. Er zal ruimte moeten worden gemaakt voor een nieuwe generatie die in het hele land klaar staat en niets liever wil dan terug naar de kern van de Christendemocratie. Wij geloven en zien ook bevestigd in alle reacties van binnen en buiten de partij door het hele land, dat er wel degelijk een toekomst is voor ons gedachtegoed!

Onze fractie verwacht daarom zo spoedig mogelijk vanuit het landelijke bestuur en onze partijleider c.s. een grondige zelfanalyse en een koersdocument dat recht doet aan de rijke historie en uitgangspunten van ons CDA.

Fractie CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.