27 juli 2023

Rondom 4 mei: inleven is herdenken

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota 2023 tijdens de raadsvergadering van 21 juni dit jaar, diende raadslid Jacobine van Dijk het amendement 'inleven is herdenken' in met als doel, geld vrij te maken om kinderen te leren over de holocaust en zo het toenemende antisemitisme tegen te gaan. De strekking was:

“Naast dit budget voor herdenken reserveren we jaarlijks € 30.000 om een lespakket te laten uitwerken en ter beschikking te stellen voor de bovenbouw van alle Hilversumse basisscholen en andere organisaties die met kinderen werken, teneinde de herinnering aan de Holocaust levend te houden en toenemend antisemitisme tegen te gaan. Te denken valt dan aan een bezoek aan herinneringscentrum Kamp Westerbork of Hilversumse plaatsen die verbonden zijn met de geschiedenis van de Hilversumse joodse gemeenschap.”

De directe aanleiding was het indringende verhaal van Gerard Klein, uitgesproken tijdens de jaarlijkse Bill Mincolezing op 4 mei in Hilversum.

Jacobine van Dijk leidde het amendement als volgt in:

Bijdrage bij amendement 'inleven is herdenken'

Tijdens de 4-mei Bill Mincolezing hebben wij als Raad met elkaar geluisterd naar Gerard Klein en ik citeer:

*'Afgelopen maart waren wij in het Holocaustmuseum Yad Vashem te Jerusalem. Ik was zeer onder de indruk van een grote groep Duitse scholieren van 15, 16 jaar die daar met hun leraren een uitgebreide rondleiding kregen. Bijzonder om te zien en te ervaren hoe Duitsland met zijn zware geschiedenislast omgaat.*

*Nederland heeft kamp Westerbork, de plek waar vandaan meer dan 100 treinen naar de vernietigingskampen vertrokken. Er komen daar jaarlijks veel kinderen uit de groepen 7 en 8, de leeftijd waarop bewustwording begint. Helaas komt de overgrote meerderheid van onze schooljeugd niet in Westerbork en sterker nog de meeste van hen hebben nog nooit van Durchgangslager Westerbork gehoord. Ik doe vanaf deze plaats een emotioneel beroep op grootouders, ouders en onderwijzend personeel. Ga met uw kind, kleinkind of leerling naar Westerbork als wapen tegen antisemitisme en andere vormen van rassenhaat en discriminatie. Opdat ze leren van onze geschiedenis.'

(Einde citaat)

Wij hebben met elkaar gezegd. Dit nooit meer. Er groeit een generatie op die de verhalen niet meer uit eerste hand hoort. En als je de verhalen leest is het onvoorstelbaar. Je kunt je niet voorstellen wat er gebeurd is. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Dit moet je leren.

Wij, als oudere generaties zijn onze docenten dankbaar dat zij ons uren naar de bekende documentaire Shoah hebben laten kijken en hun ervaringen met ons hebben gedeeld. We zijn dankbaar dat Bill Minco Hilversumse klassen bezocht om zijn verhaal te vertellen, totdat hij niet meer kon.

Tegenwoordig is antisemitisme in de klas een hardnekkig probleem. 42% van de docenten in het voortgezet onderwijs was het afgelopen jaar getuige van antisemitische voorvallen in de klas. Docenten ervaren ook steeds meer weerstand bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp.

De overdracht van dit deel van onze geschiedenis is veel te vrijblijvend, dit antisemitisme moet met wortel en al worden uitgeroeid.

Lentekriebels, keti koti, een diversiteitslesprogramma vanuit de Gemeente, zelfs een educatief afvalscheidingsprogramma bieden wij aan.

Daar mogen en kunnen onmisbare lessen over de holocaust niet aan ontbreken.

Reactie wethouder Schepers

De reactie van wethouder Schepers was als volgt (uit het verslag van deze vergadering)

Vervolgens gaat hij (Schepers) in op amendement A 23-85 van het CDA, de VVD en BVNL, ‘Inleven is
herdenken’. Hij herinnert zich een uitspraak van Bill Minco die luidt dat als men één ding van de
geschiedenis leert het is dat men niets leert van de geschiedenis. Het feit dat het nodig is om het
amendement in te dienen onderstreept die woorden. Het is dus ontzettend belangrijk werk te maken van het
bereiken van jongeren en basisschoolleerlingen om hen te vertellen wat voor gruwelijks er is gebeurd. Het
naargeestige onkruid van het antisemitisme moet uit de samenleving geroeid worden. Voorkomen moet
echter ook worden dat er met een lesprogramma niets gebeurt. In de voorjaarsnota is € 50.000,- voor
herdenken en vieren gevraagd. De Holocaustherdenking is nadrukkelijk onderdeel van dat voorstel. Hij
vraagt daarom het amendement niet in te dienen. Het college neemt de inhoud mee in de uitwerking van
het voorstel, hoe de Holocaust in gedachten blijft en hoe daar lessen uit te trekken zijn. Mocht blijken dat
er extra geld nodig is dan klopt hij daarvoor bij de raad aan.

Naar aanleiding van deze toezegging heeft de fractie besloten het amendement in te trekken. Wel blijven wij vinger aan de pols houden, of de Holocaustherdenking aan bod zal komen binnen het onderdeel 'herdenken en vieren'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.