31 januari 2019

Samen voor een visie op het stationsgebied

Bij de presentatie van het coalitieakkoord in afgelopen voorjaar werden mooie woorden gesproken over de wijze waarop inwoners en belanghebbende betrokken gaan worden bij de plannen voor hun omgeving. Inwonersparticipatie zou een van de pijlers worden in de besluitvorming. Goede voorbeelden, zoals de participatie in de spoorzone, zouden navolging krijgen. Burgemeester Broertjes onderstreepte dit nog eens in zijn nieuwjaarstoespraak: “Inwoners niet enkel laten schieten op een eigen voorstel, maar al vanaf het begin betrekken bij de planvorming.” 

Inmiddels zijn de wittebroodsmaanden van het college voorbij. Afgelopen najaar presenteerde het college plannen voor de invulling van het stationsgebied. Gelijktijdig werd op uitnodiging van de VVD architect Huisman uit Heerlen naar een partijbijeenkomst gehaald om een visionair verhaal te houden over de verbouwing van het stationsgebied van Heerlen en de transformatie die dit de stad heeft gebracht. Dit visionaire verhaal vond een vruchtbare bodem bij enkele raadsleden die Huisman vroegen zijn plannen nog eens toe te lichten, maar dan voor de inwoners en de gemeenteraad. Op 6 november jl. zat de burgerzaal vol en was de conclusie van de avond duidelijk: het visionaire verhaal van Huisman verdient nadere bestudering. 

Het antwoord van het college hierop was helder. Dat gaan we niet doen. Er is gekeken naar de plannen en die passen niet bij Hilversum. Punt. De collegepartijen steunen dat standpunt. Wat het CDA betreft staat dat haaks op onze visie op inwonersparticipatie, maar ook op de visie die het college zelf heeft geformuleerd. Op de beweging die we met elkaar moeten maken. In een netwerksamenleving past het niet meer dat de overheid inwoners vraagt om een mening te geven over een plan wat al min of meer vaststaat. In een netwerksamenleving is de overheid een partner, net als dat de inwoner dat is. Daar pak je een probleem gezamenlijk aan, vanaf het begin. 

De transformatie van ons stationsgebied is een prachtige kans om de woorden van het college, onderstreept door de oproep van de burgemeester, in de praktijk te brengen. Een nieuw stationsplein bouw je niet voor 5 maar voor 50 jaar. Daarom is het belangrijk dat de planvorming uitgaat van een visie op de toekomst van Hilversum en die ontbreekt nu. Daardoor lijken de plannen er vooral op gericht het gapende gat aan het stationsplein op te vullen.

De plannen die op basis van de visie worden opgesteld moeten goed en gedragen zijn. Je kunt het maar een keer goed doen. Dat vraagt om een proces waarin inwoners, ondernemers en alle belanghebbenden vanaf het begin samen met de gemeente en de politiek optrekken om tot een goed plan te komen dat past bij de visie en de uitgangspunten die de politiek gesteld heeft. Want ook als de veronderstelling van het college klopt dat de plannen van Huisman niet bij Hilversum passen, moet je het toch in alle openbaarheid onderzoeken. Dat is de enige manier om begrip te krijgen voor een eventuele andere uitkomst. Nu heeft niemand iets gezien van de bewering dat het plan Huisman niet bij Hilversum past. 

Het is hoopvol dat steeds meer inwoners zich willen mengen in de besluitvorming, zoals ook het bestuur van de Hilversumse Architectuurprijs. Het CDA roept het college op om de ogen niet langer te sluiten voor deze signalen. Liever een paar maanden vertraging met een plan waar Hilversum blij mee is, dan snelheid voor een plan waar niemand echt blij mee is. De ellende en teleurstelling die dat geeft, staat in het niets tot die eventuele vertraging. Bovendien weten we dan een ding zeker. Het vertrouwen in het openbaar bestuur krijgt opnieuw een knauw en dat is ook slecht voor het draagvlak van alle toekomstige plannen.   

Namens de fractie CDA Hilversum,

Olaf Streutker

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.